Nieuws

Vernieuwde handreiking zwangerschap en werk

28 september 2023

Met de Handreiking zwangerschap en werk biedt de Stichting van de Arbeid handvatten aan (toekomstige) moeders en vaders en hun werkgevers hoe om te gaan met zwangerschap op het werk.

Handje

De handreiking beslaat de periode voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap tot zes maanden na de bevalling. De handreiking bevat niet alleen de wettelijke rechten omtrent zwangerschap, maar gaat ook in op het faciliteren van het gesprek tussen werkgever en werknemer met als doel over en weer meer begrip creëren door middel van het bieden van praktische informatie. In 2023 heeft de handreiking een update gekregen naar aanleiding van suggesties tot wijziging en aanvulling door de Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’.

Bron: Stichting van de Arbeid

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: