Nieuws

VGN: Benut Wmo-budget voor ondersteuning en maatwerk

06 juni 2016

In aanloop naar het Algemeen Overleg over de decentralisatie Wmo 2015 vraagt de VGN aandacht voor twee punten die om extra regie van staatssecretaris Van Rijn vragen. In een brief aan de vaste commissie van VWS spreekt de VGN haar zorgen. Een te groot deel van het Wmo-budget wordt niet benut voor ondersteuning. Ook ontbreekt het nog aan voldoende maatwerk in de Wmo voor jongvolwassenen.

Het geld dat beschikbaar is voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare burgers moet zoveel mogelijk direct aan ondersteuning aan kwetsbare burgers worden besteed. Volgens de VGN is dat nu niet het geval: een aanzienlijk deel van het budget wordt niet besteed. De VGN wil dat over de overschotten op het Wmo-budget op lokaal en landelijk niveau het gesprek wordt gevoerd. Hiertoe zal de staatssecretaris de feiten en cijfers verder in beeld moeten brengen. 

Ook gaat een te groot deel van het budget verloren aan administratieve lasten.  Als elke gemeente dezelfde werkwijze kiest voor het ontvangen en betalen van declaraties, levert dit alleen al een besparing op van tientallen miljoenen euro’s die ten goede kunnen komen aan de ondersteuning van kwetsbare burgers. De VGN pleit er daarom voor om het gebruik van de ISD-producten tot een veldnorm te maken voor gemeenten en zorgaanbieders.

Zorg voor maatwerk voor jongvolwassenen in de Wmo

Uit onderzoek onder VGN-leden dat in juni 2016 wordt gepubliceerd, blijkt dat er nog veel knelpunten zijn bij de ondersteu­ning in de overgang van jeugd naar volwassenheid. Vooral voor jongvolwassenen – bijvoorbeeld met een licht verstandelijke beperking (LVB) – ontbreekt het bij gemeenten nog te vaak aan integrale ondersteuningsarrangementen. De VGN pleit voor meer regie van de staatssecretaris om de gemeentelijke plannen voor een integrale aanpak, nu ook snel praktijk te laten worden.

De brief van de VGN is te lezen in de bijlage.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: