Nieuws

VGN-delegatie kiest voor waardering in de breedte bij start van nieuwe cao-onderhandelingen

01 oktober 2021

De onderhandelingen die moeten leiden naar een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg zijn op 30 september gestart. In een goede, open sfeer wisselden beide partijen hun inzet en standpunten uit. De VGN-delegatie zet op hoofdlijnen in op het bevorderen van voldoende personeel, een passende beloning en professionele ruimte voor medewerkers.

Start cao-onderhandeling 30-9-2021
Namens de VGN-delegatie namen vlnr Arend Vreugdenhil (Pameijer), Sam Schoch (Middin) en Andrea van Steensel (Ipse de Bruggen) voorafgaande aan het overleg een petitie aan van FNV-leden, die hun zorgen uitspraken over de loonontwikkeling en de werkdruk.

Niet dichtregelen

De VGN concentreert zich op een goed loon en het faciliteren van werkplezier en vitaliteit. Die keuze houdt verband met de ambitie om in goede samenwerking moderne arbeidsverhoudingen en aantrekkelijk werkgeverschap zoveel mogelijk te bevorderen, zowel in teams als in organisaties.
Om dit mogelijk te maken, wil de VGN-delegatie niet vanuit wantrouwen onderwerpen ‘dichtregelen’, maar juist op basis van vertrouwen ruimte geven aan professionals en organisaties. Ruimte die de medewerker kan benutten om daadwerkelijk aan het roer te staan van de organisatie van het werk.

Waardering in de breedte

De loonontwikkeling vroeg de laatste weken veel aandacht. Zo maakte een SER-Advies onder andere zichtbaar dat bepaalde loonschalen achterblijven bij ontwikkelingen in andere sectoren. “Om die achterstand te repareren, is meer nodig dan de OVA-ruimte die we hebben, licht VGN-delegatieleider Arend Vreugdenhil toe. “We zijn dan ook blij met de toegekende extra middelen die het demissionaire kabinet tijdens de algemene beschouwingen ter beschikking heeft gesteld. Hiermee kunnen we de beloningsachterstand in de zorg verkleinen.”

Maar hij benadrukt dat waardering meer behelst. “Waardering komt ook tot uiting in vertrouwen, betekenisvol werk, zingeving en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ik spreek het liefst van erkenning van vakmanschap en faciliteiten die duurzaam werkplezier en vitaliteit bevorderen.”

Namens de sector

Een passende CAO levert daar volgens Vreugdenhil een goede bijdrage aan. Hij nuanceert meteen de positie van zijn team. “Ook vanuit de werkgeverspositie zie ik ons als georganiseerde werknemers. We doen dit werk immers namens ons allemaal. We voelen ons representanten van de sector, die bovenal willen dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke branche blijft om in te werken.”

Het volgende overleg is op 14 oktober. Dan spreken de partijen verder over werkplezier en vitaliteit, de balans werk/privé en mogelijkheden voor eerder uittreden en verlofsparen op basis van het pensioenakkoord.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: