Nieuws

VGN en ActiZ geven Kamer input voor schriftelijke vragen over Wet zorg en dwang

Leestijd: 2 minuten
28 januari 2020

De Wet zorg en dwang is bijna een maand van kracht en er blijven nog veel openstaande vragen of praktische knelpunten rond de uitvoering van onvrijwillige zorg voor kwetsbare cliënten. Om antwoorden op die vragen of knelpunten te krijgen schreven VGN en ActiZ een brief aan de Tweede Kamer. Binnenkort voeren de Kamerleden schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken rond de Wet zorg en dwang. De brief vindt u onderaan dit artikel.

Onduidelijkheden

Er zijn bijvoorbeeld nog altijd veel onduidelijkheden rond het gebruik van de wet in een thuissituatie. Zo is nog niet duidelijk voor wie de wet in die situatie geldt en is financiering nog niet geregeld. V&VN adviseert verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de wijk om geen onvrijwillige zorg in het dagelijkse werk toe te passen totdat er meer duidelijkheid is over de uitvoerbaarheid van de wet in de wijk.

Ook verschilt de uitvoering van de crisisdienst door ggz-organisaties per regio, waardoor niet overal in het land 24/7 beoordeeld kan worden of de Wzd voor iemand gepast is. Iets dat ook gesignaleerd werd door de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, Verenso.

Zowel VGN als ActiZ steunen de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang om de rechten van cliënten te versterken, niet-vrijwillige zorg zo veel als mogelijk te beperken en altijd te blijven zoeken naar betere oplossingen.  In dat kader hopen beide brancheorganisaties dat de vragen bijdragen aan een betere aansluiting van de Wet zorg en dwang bij de praktijk.

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van: