Nieuws

VGN feliciteert nieuwe gemeenteraadsleden

17 maart 2022

In een videoboodschap brengen Boris van der Ham (voorzitter VGN), Ellis Jongerius (directeur LFB) en Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselstreek) hun felicitaties over aan de nieuwe gemeenteraadsleden. Ze vertellen over hun wens van een Nederland waar mensen met een beperking écht meedoen en wat daarvoor nodig is. Boris van der Ham nodigt de raadsleden uit om samen te werken aan een goede jeugdhulp en goede ondersteuning.

Boris van der Ham
Bekijk deze video onderaan dit artikel

 'Nieuwe raadsleden, er hebben veel mensen op u gestemd. Ook mensen met een beperking of mensen die te maken hebben met een beperking. Wees er ook voor hen’, roept Boris van der Ham de kersverse raadsleden op. 

Lokale inclusie agenda

Raadsleden spelen een belangrijke rol als het gaat om deelnemen van inwoners met een beperking in de samenleving en het hen hierin vanzelfsprekender en makkelijker te maken. Ze krijgen ook  te maken met veel thema’s die ook inwoners met een beperking raken. Denk aan wonen, werken en onderwijs.
Burgemeester Otwin van Dijk, zelf raadslid en wethouder geweest, zegt tegen de nieuwe raadsleden dat ze zeker het verschil kunnen maken voor de inwoners met een beperking. Dat kan volgens hem door te werken aan een lokale inclusie agenda, maar vooral ook door het gesprek aan te gaan met de inwoners die het betreft. Want hoe leuk is het om als raadslid vooral ook om met je inwoners te spreken.

Benut ervaringsdeskundigheid

Ellis Jongerius van de LFB wenst nieuwe raadsleden veel ervaringsdeskundigheid toe bij het maken van beleid, zoals de lokale inclusie agenda. ‘Want het kan natuurlijk niet gemaakt worden zonder de mensen waarom het gaat. Want die moet je er juist bij betrekken!’, aldus Ellis.

Goede jeugdhulp en ondersteuning

De VGN wenst de raadsleden veel succes de komende vier jaar. En hoopt dat gemeentes goed contact hebben met zorgaanbieders in de buurt zodat ze samen werken aan een toegankelijke samenleving. Dit is een samenleving waarin jongeren goed worden ondersteund, ook als  ze een beperking hebben door goede jeugdhulp.  En waarin ook voor volwassenen met een beperking goede ondersteuning beschikbaar is.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: