Nieuws

VGN heeft de Green Deal getekend

11 oktober 2018

Op 10 oktober heeft de VGN samen met meer dan 100 andere partijen, instellingen, branches en ministeries de Green Deal ondertekend. Namens het bestuur tekende Toine van der Pol (tevens bestuurlijk afgevaardigde in de ‘Stuurgroep uitwerking Green Deal’. In de Green Deal maken we afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

man tekent whiteboard

Inzet van Green Deal

De inzet van de ‘Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ is het terugdringen van de CO2-uitstoot, meer circulair werken, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor de cliënt, de patiënt en de medewerker en dit convenant sluit aan bij het Klimaatakkoord. Voor de zorgbranches vraagt dit een nieuwe aanpak voor de energietransitie, bij vastgoed en in de bedrijfsvoering. Energiebesparing en inzet van duurzame energie gaan meer en meer een vast onderdeel vormen van beslissingen over (ver)bouw, mobiliteit en inkoop. De VGN verplicht zich om uiterlijk 1 mei 2019 een ‘routekaart’ te leveren om zorgorganisaties te faciliteren bij hun duurzaamheidsaanpak, vaak als onderdeel van een wijkgerichte aanpak samen met gemeenten en corporaties. De VGN werkt samen met ActiZ en GGZ-Nederland bij VWS aan een dergelijke routekaart voor de langdurige zorg. Tevens organiseert de VGN geregeld een platformbijeenkomst.

Nieuwe initiatieven

Dat duurzaamheid steeds meer gaat leven binnen de sector, bleek op deze ‘Dag van de Duurzaamheid’ uit twee nieuwe initiatieven. Ipse de Bruggen startte een actie om het witgoed van alle 350 locaties te verduurzamen. Door duurzaam witgoed te installeren gaat het energieverbruik naar beneden. Goed voor het milieu én op termijn kostenbesparend. Bovendien wil Ipse de Bruggen verduurzamen om cliënten een schone en veilige leefomgeving te kunnen bieden. Abrona gaat voor de verduurzaming een meerjarige samenwerking aan met Onze Zorg is Opgewekt (OZO). OZO helpt zorgorganisaties met verduurzamen en start de komende tijd allereerst met het verduurzamen van zestien van de achtenzeventig Abrona-locaties. Als alle maatregelen zijn doorgevoerd gaat de ledverlichting ruim 250.000 kWh aan bespaarde stroom opleveren en wordt er bijna 850.000 kWh opgewekt aan zonne-energie.

De Green Deal werd ook ondertekend door de ambassadeurs in onze sector: Roeland Brouns (namens Jan Fidder van ’s Heeren Loo), Susanne Bentvelzen (Aveleijn) en Rob de Jong (Pluryn). Namens Abrona tekende Jan Duenk; Henk Bakker tekende namens Kentalis en ook namens de V&VN. Tenslotte tekende minister Bruins namens de overheid.

De volledige tekst van de Green Deal (versie 9 oktober) en een samenvatting voegen we als bijlagen toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: