Nieuws

VGN ondersteunt brief van Iederin over Intensieve Kindzorg

07 juni 2016

Op 9 juni is een algemeen overleg in de Tweede Kamer over het onderwerp Intensieve Kindzorg. Iederin heeft voor dit overleg een brief gestuurd naar de Kamer. In die brief vraagt Iederin de Kamerleden de staatssecretaris te vragen om vier maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat zorgintensieve kinderen ook de zorg krijgen die nodig is. De VGN ondersteunt de brief van Iederin. 

Op dit moment verkeren ouders vaak lang in onzekerheid, voordat de juiste zorg is geregeld voor hun zorgintensieve kind. De indicatiestellers van het CIZ (voor de Wlz), jeugdconsulenten van gemeenten (Jeugdwet) en kinderverpleegkundigen die indiceren voor Intensieve Kindzorg (Zvw), verwijzen naar elkaar. 

Afwegingskader Wlz 

Een van de maatregelen waar Ieder(in) voor pleit is het ontwikkelen van een apart Wlz-afwegingskader voor kinderen. Dit is ook een belangrijk lobbypunt voor de VGN. 

In een eerder debat over de Wlz is een motie van de PvdA en D66 aangenomen. In deze motie werd de regering verzocht onderzoek te gaan doen naar de ontwikkeling van een apart afwegingskader voor kinderen bij de toegang tot de Wlz en de Kamer hierover dit jaar (2016) te informeren. Deze motie werd mede aangenomen om een eerdere toezegging van staatssecretaris Van Rijn nu ook officieel vast te leggen. Die toezegging volgde na signalen van de VGN over leden die te maken hebben met een niet altijd soepel verlopende toegang. Een apart onderzoek naar de toegang voor (jonge) kinderen is zeer gewenst omdat het afwegingskader onvoldoende aansluit bij de doelgroep. Van Rijn dient voor 1 september van dit jaar met onderzoeksresultaten te komen.

Gemeenten

Gemeenten zijn aan zet voor kinderen die niet voldoen aan de criteria voor Intensieve Kindzorg en ook geen toegang krijgen tot de Wlz. Deze kinderen zijn echter bij gemeenten niet altijd in beeld. Ook de kennis over deze groep kinderen is niet in alle gemeenten toereikend. Ieder(in) vindt het van groot belang dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen voor de inzet van een passend zorgaanbod voor deze specifieke doelgroep. 

De brief van Iederin m.b.t. Intensieve Kindzorg vindt u als bijlage bij dit artikel. Ook de brief van van Rijn aan de Kamer over dit onderwerp vindt u als bijlage bij dit artikel. 

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: