VGN onderzoekt cyberspace!

Cyberspace in de gehandicaptenzorg? Niet helemaal cyberspace, maar we gaan wel aan de slag met enkele belangrijke thema's die bijdragen aan een digitaal onbeperkte gehandicaptenzorg. In de periode tot juni 2018 brengt de VGN de digitale informatievoorziening in de gehandicaptenzorg in kaart. We voeren een verkenning uit op de thema’s ‘uitwisseling van gezondheidsgegevens’ en ‘medicatieveiligheid’ en brengen daarmee in beeld de huidige stand van zaken, de ambities van de sector én we geven een aanzet hoe die ambities verwezenlijkt kunnen worden en welke ondersteuning VGN leden daarbij nodig hebben.

Slimme technologie wordt steeds vaker ingezet in alle facetten van het leven. Internetbankieren, webshops, muziek en televisie on-demand en eHealth-mogelijkheden zijn niet meer weg te denken uit ons leven. In de maatschappij willen en nemen steeds meer mensen regie over hun eigen leven en gezondheid. Toegang tot belangrijke gezondheidsinformatie op het juiste moment is, samen met de mogelijkheid om deze gegevens te delen met de juiste persoon, een belangrijke aspect om regie te kunnen nemen en te voeren.

De VGN onderzoekt daarom hoe de digitale uitwisseling en overdracht van gegevens geregeld is in de sector en hoe de gegevensuitwisseling rond het medicatieproces in de praktijk verloopt. Hierbij wordt gekeken naar de manieren waarop gegevens van de ene zorgverlener naar een andere zorgverlener worden gestuurd. Gebeurt dit op papier? Of digitaal? En hoe gebeurt dit dan? Welke gegevens betreft het? Kan dat beter? Op deze vragen gaat de VGN een antwoord zoeken, samen met de sector.

Om een beeld te krijgen van hoe het nu werkt verzamelen we in januari en februari informatie uit de sector door middel van een korte elektronische vragenlijst. Deze vragen worden verspreid onder een grote groep medewerkers in de sector, zodat wij een geschakeerd beeld krijgen. We zetten de vragenlijsten uit via bekende contacten in ons netwerk, de VGN Nieuwsbrief, Twitter en  LinkedIn. Vervolgens gaan we met een deel van deze medewerkers in gesprek om dat beeld verder in te kleuren. Dat doen we middels het organiseren van focus-groepen. En daarbij kijken we naar de huidige situatie, maar halen ook op hoe professionals die situatie graag zouden zien.

De informatie die we op deze manier ophalen geeft een beeld van hoe het nu is (de IST) en waar we in de nabije toekomst naar toe willen werken (de SOLL). De opgehaalde informatie en inzichten worden in een advies naar het bestuur van de VGN gerapporteerd, aangevuld met een advies hoe we ons als sector van de IST naar de SOLL situatie kunnen ontwikkelen en welke ondersteuning daarbij nodig is. Het advies aan het VGN bestuur bestaat uit aanbevelingen hoe de digitale gegevensuitwisseling te versterken, wat daarbij de ambities zijn van VGN leden, welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben zodat zij goede zorg kunnen blijven bieden in een steeds meer digitale samenleving.

Dit is het eerste artikel in een reeks publicaties die wij de komende maanden uitbrengen over digitale ondersteuning bij medicatieveiligheid en gegevensoverdracht.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van