Nieuws

VGN pleit voor verbreding loonkostensubsidie in Participatiewet

02 december 2013

Ondanks forse kritiek van de Raad van State heeft staatssecretaris Klijnsma (SZW) het wetsvoorstel van de Participatiewet maandagmiddag naar de Tweede Kamer gestuurd. De Raad van State twijfelt of gemeenten voldoende instrumenten krijgen om hun taken met succes uit te voeren. Ook verwacht de raad dat meer mensen gebruik moeten maken van de Participatiewet dan in het wetsvoorstel is voorzien. Het re-integratiebudget is hier niet op berekend waardoor meer mensen een beroep op de bijstand moeten doen.

Verder vraagt de raad zich af of bedrijven de beloofde 100.000 extra banen daadwerkelijk realiseren. Ondanks het kritische advies van de Raad van State wil de staatssecretaris weinig veranderen aan de ingediende plannen.  Als het bedrijfsleven in 2016 onvoldoende banen hebben gecreëerd, dan wil Klijnsma dit via de quotumregeling afdwingen.

De staatssecretaris had de hoofdlijnen van dit wetsvoorstel al eerder naar de Kamer gestuurd.Lobby VGN

De VGN staat achter de uitgangspunten van de Participatiewet om iedereen te laten participeren naar vermogen. Bijvoorkeur via betaald werk, maar als dat niet mogelijk is via andere vormen van participatie. Ook de mogelijkheid om de herkeuring van de Wajong op papier af te ronden is positief. Dit zijn punten waar de VGN eerder voor heeft gelobbyd.Ook toegang tot quotumregeling voor hoger opgeleide gehandicapten

Wel vindt de VGN dat de Participatiewet op een aantal punten moet worden verbeterd. Zo moet de doelgroep voor de loonkostensubsidieregeling en quotumregeling worden verbreed tot alle mensen met verstandelijke, zintuiglijke en/of fysieke beperkingen. Nu zijn deze regelingen alleen toegankelijk voor mensen met een verdiencapaciteit tot maximaal 100 procent van het wettelijk minimumloon. Dit betekent dat mensen met een beperking die meer kunnen verdienen dan het minimumloon en hiervoor begeleiding nodig hebben, weinig kans hebben om een baan te verkrijgen. Hoger opgeleiden met een beperking krijgen zo minder kans om hun capaciteit te benutten.
Ook moet er een landelijke minimumpakket van re-integratie-instrumenten worden afgesproken. Alleen dan kunnen bedrijven en mensen met beperkingen elkaar vinden en een langdurige (arbeids)relatie met elkaar opbouwen.
De VGN zet haar lobby voort om de Particpatiewet zo in te richten dat deze daadwerkelijk leidt tot meer werk voor mensen met beperkingen.

Hier vindt u alle stukken, in de bijlage vindt u de pdf-bestanden.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: