Nieuws

VGN reageert in Kassa op zwartboek

06 december 2014

In het VARA tv-programma Kassa gaf VGN-directeur Hans Schirmbeck op zaterdag 6 december een reactie op de verschijning van een zwartboek van de Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten (KLVG). In een vraaggesprek waar ook SP-kamerlid Renske Leijten aan deelnam, noemde Schirmbeck het zwartboek waardevol, maar hij pleitte ook voor overleg waarbij anonimiteit naar de achtergrond verdwijnt en klachten op basis van hoor en wederhoor worden beoordeeld.

Schirmbeck kondigde aan dat de VGN op woensdag 10 december overleg voert met de KLVG over het zwartboek. Dit gebeurt één dag nadat het rapport is aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie VWS. 

Het standpunt dat Schirmbeck namens de VGN innam tijdens de uitzending van Kassa:

  • We hebben kennis genomen van de verschijning van het zwartboek. Dit werk raakt velen en natuurlijk ook ons. We hebben respect voor de inspanning die de KLVG heeft gedaan. Dit gaat over de kwetsbaarste mensen in onze samenleving. Als er misstanden zijn, dienen die alle aandacht te krijgen van alle partijen. Het zwartboek verdient aandacht, al moet gezegd dat het een inventarisatie is van feiten die anoniem en eenzijdig worden weergegeven…

 

  • De inhoud van het zwartboek is geschreven vanuit het perspectief van de cliënt. VGN mist ‘de andere kant van het verhaal’ en was voor de uitzending nog niet in staat om de mening te achterhalen van de instellingen die in het zwartboek aan bod komen in verschillende cases. Dit staat nog los van het feit dat individuele casuïstiek niet in de openbaarheid kan worden besproken.
  • De inhoud van het zwartboek geeft niettemin voldoende aanleiding om met de KLVG in gesprek te gaan. Dat gebeurt ook. Er is inmiddels een afspraak gemaakt voor woensdag 10 december.
  • Het zwartboek bevat enkele aanbevelingen waar we tijdens die ontmoeting op willen ingaan. Uit die aanbevelingen spreekt in ieder geval een wil tot samenwerking.

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven