Nieuws

VGN roept op tot minder vrijblijvende aanpak administratieve lasten

05 juli 2016

Op woensdag 6 juli a.s. spreekt de Tweede Kamer met de staatssecretaris over het aanpakken van de regeldruk en het verminderen van administratieve lasten in de zorg. Het overleg vindt plaats naar aanleiding van de brief Meer tijd voor zorg: merkbaar minder regeldruk, die de staatssecretaris op 15 juni jl. aan de Kamer heeft gezonden. Een eerder VGN artikel over de brief van de staatssecretaris vindt u hier.

In een brief aan de Tweede Kamer ondersteunt de VGN twee interventies die de staatssecretaris voorstelt én vraagt de VGN specifiek aandacht voor het achterblijvende gebruik van standaarden voor het berichtenverkeer in het sociaal domein, waardoor zorgaanbieders hun financiele administratie fors hebben moeten uitbreiden. Een voorzichtige schatting van 2fte per aanbieder betekent landelijk € 12 miljoen dat wordt besteed aan administratie en niet aan zorg. Daarbovenop komt nog een explosie aan accountantskosten omdat veel gemeenten een algemeen verklaring niet afdoende vinden en een eigen accountantsverklaring vragen. Kosten: € 3.000 per verklaring. In de Wlz zien we tegelijkertijd een ontwikkeling dat zorgkantoren zich sterker dan voorgaande jaren van elkaar onderscheiden in de inkoopprocessen, waardoor de kosten en de administratieve lasten voor zorgaanbieders ook daar toenemen.

Oplossingen
Een belangrijke bijdrage aan het oplossen van deze knelpunten ziet de VGN in het verheffen tot veldnorm van de producten die het ISD-programma heeft opgeleverd en het opnemen van uniformering van de zorginkoop in een AMvB.

Downloads

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga