Nieuws

VGN start 17 juli kort geding tegen de Staat

02 juli 2012

Op 17 juli 2012 dient het kort geding dat de VGN start tegen de Staat over het opzeggen van het convenant Investeringen Langdurige zorg (de zogenaamde Agema-middelen) en de maatregel om de tarieven voor het cliëntenvervoer te verlagen. De VGN spant dit kort geding aan, omdat wij vinden dat de staatsecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) onrechtmatig handelt door het convenant op te zeggen. VGN-leden krijgen door de maatregelen te maken met forse ingrepen in de tarieven met ernstige gevolgen voor henzelf en hun cliënten.   

juridische

De VGN heeft eerder over deze problematiek prof. mr J.G.Sijmons van Nysingh advocaten om advies gevraagd. Hij treedt op 17 juli als advocaat voor de VGN  op.

In strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten handelt door het eenzijdig afwentelen van de lasten van de kwaliteitsimpuls en de vervoerskosten op aanbieders van gehandicaptenzorg volgens ons in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het gaat hierbij vooral om het schenden van het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidbeginsel en het vertrouwensbeginsel. 

In het convenant staat dat het rechtens niet afdwingbaar is. De overheid heeft wel bindende afspraken gemaakt en heeft wel degelijk verwachtingen bij aanbieders van gehandicaptenzorg opgewekt. Met het convenant zijn immers structurele middelen toegezegd, wat later in een brief van VWS nog eens is bevestigd. Onze leden zijn hiermee aan de slag gegaan en zijn verplichtingen aangegaan (arbeidscontracten en opleidingstrajecten).

Bezuiniging vervoer niet onderbouwd en kostendekkend
De forse bezuiniging op het cliëntenvervoer is volgens ons niet onderbouwd en niet kostendekkend, zoals dat volgens de Wet marktordening gezondheidszorg zou moeten. Met deze bezuiniging, die een forse verlaging (halvering) van de vervoerskosten inhoudt, wordt de verzekerde AWBZ-aanspraak naar zijn inhoud betekenisloos. Volgens de VGN komt zelfs de continuïteit van het zorgaanbod in het geding. Met name voor instellingen die sterk op cliëntenvervoer zijn aangewezen.

Contactpersoon over dit kort geding is mevr. mr. T (Tineke) Donga-Freling, tdonga@vgn.nl 030-27 39 624.

Deze pagina is een onderdeel van: