VGN stelt wijzigingen voor aan de SVB in de model-zorgovereenkomst voor PGB

Per april 2017 worden de model-zorgovereenkomst en het standaard wijzigingsformulier voor budgethouders PGB van kracht. De VGN voorziet knelpunten en stelt een aantal wijzigingen voor. 

modelovereenkomst

Op 21 december informeerden we u over het Algemeen Overleg dat de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Rijn hield over het PGB. Eén van de gespreksonderwerpen betrof de invoering van een verplichte modelovereenkomst per 1 april 2017. De VGN uitte haar zorg over het modelformulier. Inmiddels hebben we op basis van reacties van diverse leden van de Bestuursadviescommissie-Bedrijfsvoering een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend bij het Ketenbureau-PGB en bij de SVB. Deze voorstellen treft u in de bijlage aan. De SVB zal ons informeren over de vraag wat onze voorstellen opleveren voor het formulier en we houden u daarvan op de hoogte.

Deze pagina is een onderdeel van