Nieuws

VGN: 'Vijf voorwaarden om succes van Participatiewet te maken'

23 januari 2017

Steeds meer gemeenten bieden mensen met een beperking begeleiding aan naar betaald werk. Er zijn in 2016 meer extra banen gerealiseerd dan afgesproken in de Banenafspraak en de Participatiewet is vereenvoudigd. Maar het is nog te vroeg om hier tevreden mee te zijn. Er is een begin gemaakt en er moet stevig worden doorgepakt. Daarom vraagt de VGN samen met GGZ Nederland en de Federatie Opvang bij de Tweede Kamer aandacht voor vijf voorwaarden om van de Participatiewet een succes te maken.

Dit doen we met het oog op het Algemeen Overleg dat op donderdag 26 januari 2017 gepland staat over de Participatiewet. Onze vijf voorwaarden:

  • Een sluitende aanpak in elke gemeente, zodat elke jongere met beperkingen die het Passend Onderwijs verlaat een begeleidingstraject krijgt aangeboden.
  • Een integraal ondersteuningsaanbod op maat. Niet iedere jongere met beperkingen is direct in staat om een betaalde baan te accepteren. Maar met de juiste ondersteuning is op termijn een baan vaak wel mogelijk.

 

  • Versterk de erkenning van deelcertificaten door werkgevers in plaats van diploma’s. Werkgevers zouden veel meer moeten kijken naar wat iemand kan en wat nodig is om in het bedrijf te kunnen werken.
  • Een leven lang leren is voor iedereen belangrijk om hun werk te behouden. Zeker ook voor mensen met beperkingen die misschien wat meer tijd nodig hebben om talenten zo veel mogelijk te benutten.
  • De doelgroep bepaling in de Participatiewet is te ingewikkeld en leidt tot verdringen op de arbeidsmarkt. Mensen met beperkingen die met een voorziening wel het minimumloon kunnen verdienen tellen pas mee als de Quotumregeling is ingegaan. Door het vereenvoudigen van de doelgroep bepaling wordt het voor bedrijven overzichtelijker en wordt verdringing op de arbeidsmarkt tegen gegaan.


De volledige brief aan de Tweede Kamer vindt u in de bijlage.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: