VGN vraagt minister Jetten om ondersteuning voor duurzame ambities

In een brief aan minister Jetten voor Klimaat en Energie vraagt de VGN ondersteuning voor de ambities bij de verduurzaming in de zorg. De brief is opgesteld samen met de andere partners van de Green Deal Duurzame Zorg (ActiZ, de Nederlandse ggz, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken).

De zorgsector werkt graag mee aan het realiseren de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen uit  het coalitieakkoord. In de brief laat de zorgsector zien hoe er de afgelopen jaren is gewerkt aan verduurzaming en wat de doelstellingen zijn voor de komende jaren. Het is noodzakelijk dat zorgorganisaties bijdragen aan een groene en gezonde toekomst. De zorg heeft een substantiële impact op het klimaat: 7% van de totale voetafdruk van Nederland, via directe en indirecte emissies. In de brief vragen de zorgbranches aan de minister om ondersteuning voor de ingezette duurzame route door middel van:

  • duidelijke en heldere wet- en regelgeving met eenvoudige verantwoording, bijvoorbeeld door erkenning van de routekaarten duurzaam vastgoed;
  • het stimuleren van circulaire zorg door (wetenschappelijke) kennisontwikkeling en duurzame innovaties of producten;
  • het stimuleren van CO2-reductie door een deel van de financiële middelen uit het Klimaatfonds aan de zorgsector toe te kennen;
  • het breed integreren van duurzaamheid in het (zorg)onderwijs en overheidsbeleid;
  • het financieel bijdragen aan het reduceren van medicijnresten in afvalwater.

De Green Deal Duurzame Zorg sluit aan bij de ambities van het Klimaatakkoord en het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Het grote aantal ondertekenaars laat het draagvlak en het noodzakelijke belang zien van de transitie naar een duurzame zorg: van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag. Momenteel wordt de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg ontwikkeld. Daarin komt meer aandacht voor preventie en voor duurzaamheid in onderwijs, naast blijvende aandacht voor de CO2-reductie, het circulair werken en de reductie van medicijnresten in water.

De brief met bijlage voegen we toe.

Deze pagina is een onderdeel van