Nieuws

VGN werkt aan eenvoudig format energie-audit zorggebouwen

13 mei 2016

Sinds december 2015 moet voor veel bedrijfsgebouwen een energie-audit worden opgesteld, zo ook voor de meeste zorggebouwen. Er zijn diverse formats in de omloop om zo'n audit op te stellen, maar deze vereisen een dusdanig detailniveau dat aanbieders vrijwel altijd een externe adviseur nodig hebben. Reden voor VGN om een nieuw, praktisch format te ontwikkelen. We doen dit samen met ActiZ en GGZ Nederland.

Verwarming uitdraaien

Een energie-audit is een gedetailleerde inventarisatie van het totale energieverbruik van een locatie of een gebouw. Het doel is om naar aanleiding van de audit een plan van aanpak op te stellen voor maatregelen voor energiebesparing. De regionale omgevingsdiensten zijn belast met de handhaving van de energie-audits.

Nieuw format: zoveel mogelijk zelfstandig invullen

Het grootste deel van het energieverbruik van zorggebouwen wordt veroorzaakt door verwarming en verlichting. Dit weten we ook zonder een energie-audit op te stellen. Daar liggen dus ook in eerste instantie de besparingsmogelijkheden. Daar proberen we nu met een nieuw format gebruik van te maken. Dit format is bedoeld als hulpmiddel om zorgaanbieders aan hun (wettelijke!) verplichting tot het opstellen van een energie-audit te kunnen laten voldoen. Het Milieuplatform voor de Zorgsector (MPZ) heeft in afstemming met de drie brancheorganisaties en een aantal zorgaanbieders (ook uit onze sector) een voorstel voor dit format opgesteld. Met het format wordt voor een eenvoudige, doeltreffende insteek gekozen, waarbij het uitgangspunt is dat zorgorganisaties dit zo veel mogelijk zelfstandig kunnen invullen. 

De eerste reactie van de omgevingsdiensten op het format voor de energie-audit is positief. We verwachten dat we het format binnenkort kunnen verspreiden.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: