Vier vragen over waarom de herhaalprik zo belangrijk is voor zorgmedewerkers

Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt voorbij. Maar er wordt rekening gehouden met een opleving van het coronavirus in het najaar. Daarom wordt vanaf de tweede helft van september 2022 een herhaalprik tegen corona aangeboden. Ook aan zorgmedewerkers. Coronacrisismanager en arts verstandelijk gehandicapten Ingrid van Zoest geeft antwoord op vier veelgestelde vragen rondom de herhaalprik voor zorgmedewerkers.

Eerste vaccinatie AstraZeneca

1. Waarom is het zo belangrijk dat zorgmedewerkers de herhaalprik nemen?

“Afstand houden is in onze sector onmogelijk. Als ik naar mijn auto loop, ben ik onderweg al 3 keer geknuffeld door 1 van onze patiënten of bewoners. Door de herhaalprik te nemen, loop je minder risico dat je corona krijgt en dat je jouw patiënten besmet. Want zoals we inmiddels weten, neemt de werking van de coronaprik na verloop van tijd af. Dat betekent dat de kans groter is dat je besmet raakt en het virus doorgeeft aan anderen. De vernieuwde vaccins beschermen daarnaast tegen meer varianten van het coronavirus, waaronder de omikronvariant.”

2. Zelf heb je voor de herhaalprik gekozen. Waarom?

“Ik zeg altijd: ik heb als arts de belofte gedaan om het beste te doen voor mijn patiënt. Mezelf vaccineren is het beste wat ik op dit moment kan doen voor mijn patiënt. Want met mijn vaccinatie hoop ik te voorkomen dat ik het virus overdraag aan onze bewoners of medewerkers en we de winter doorkomen zonder ingrijpende maatregelen.”

3. Hoe zorg je ervoor dat iedereen binnen jouw organisatie een weloverwogen keuze kan maken?

“Ik heb de afgelopen jaren geleerd dat mensen pushen om een vaccinatie te nemen averechts werkt. We geven als organisatie alleen aan dat we het verstandig vinden en wijzen op neutrale informatie, zodat iedereen op basis daarvan een keuze kan maken. Soms gaan we het gesprek aan. Zo sprak ik een kerngezonde bewoner van begin 20 die vaccineren voor hem niet nodig vond. Daarop antwoord ik dan dat ik heb gezien hoeveel zieken we hadden vóór de vaccins. Nu worden er nog maar zelden bewoners ziek door corona en dat is het effect van grootschalig vaccineren. Misschien heb je als gezonde twintiger een vaccin niet echt nodig maar elke keer dat je corona krijgt kun je een bewoner of oudere bezoeker besmetten. De kans om ziek te worden door corona is met een vaccin kleiner.”

4. Wat is je advies aan zorgmedewerkers die twijfelen?

“We kampen nog altijd met een hoog verzuim in de zorg. Wanneer je collega’s besmet kan het zo maar gebeuren dat een heel team uitvalt. Dus door jezelf te beschermen, bescherm je kwetsbaren in onze maatschappij die niet zelf kunnen kiezen en je collega’s. Er is namelijk geen rek meer, in geen enkele zorgsector.”

Heb je andere vragen over de herhaalprik? Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl/herhaalprik.

Dit interview werd eerder geplaatst op de website van de Rijksoverheid.

Deze pagina is een onderdeel van