Nieuws

Vijf olifanten: nieuwe methode om contact met mensen met EMB te verbeteren

21 september 2015

‘Vijf olifanten’ is een nieuwe methode voor coaching in het basiscontact tussen begeleiders en personen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). De methode bestaat uit instructies en hulpmiddelen voor begeleiders van personen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Hiermee kunnen zij het basiscontact met de mensen met EMB die zij begeleiden verbeteren. De naam ‘Vijf Olifanten’ verwijst naar een van de ezelsbruggen die in de methode wordt gebruikt.

zeggenschap

De methode is het afgelopen jaar ontwikkeld in een project dat is uitgevoerd door Karin de Geeter en Martin Schuurman. Dit project werd financieel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Fonds verstandelijk gehandicapten en een aantal lidinstellingen van de VGN; de VGN trad op als penvoerder van het project.

Bronnenboek

Aan ‘Vijf Olifanten’ ligt een uitgebreide literatuurstudie ten grondslag. Deze is gepubliceerd in het ‘Bronnenboek’ dat een antwoord biedt op allerlei vragen op het gebied van contact tussen mensen met EMB en hun omgeving. Het Bronnenboek is als bijlage bij dit artikel gevoegd; meer informatie over het Bronnenboek vindt u hier.

Vijf Olifanten

In het laatste hoofdstuk van het Bronnenboek wordt de methode ‘Vijf Olifanten’ beschreven.  Meer informatie over de methode en de verkrijgbaarheid vindt u hier.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher