Nieuws

VNG aanbesteding landelijk raamcontract jeugd en wmo 2018 ingetrokken

20 oktober 2016

De VNG heeft op 12 oktober 2016 de aanbesteding voor het landelijk raamcontract jeugd en Wmo 2018 definitief gestaakt en ingetrokken. Dit betekent dat op basis van deze aanbestedingsprocedure geen raamovereenkomsten worden gesloten. Het intrekken is gebeurd vanwege het ontbreken van een vooraf bekendgemaakte objectieve en transparante norm.

Onduidelijke norm

Het was onduidelijk hoe de VNG zou beoordelen dat inschrijvers met een landelijke schaal werkten en wanneer sprake was van kleine aantallen. Dit gebrek kon niet meer gerepareerd worden.

De VNG gaat nu gebruik maken van de verlengingsmogelijkheid die in de huidig lopende raamovereenkomsten is opgenomen. De partijen die daarbij betrokken zijn krijgen apart bericht.

Inschrijvers die willen opkomen tegen deze beslissing (rechtsmaatregelen treffen) moeten dit binnen 20 kalenderdagen doen. U vindt de volledige publicatie op TenderNed

Deze pagina is een onderdeel van: