Nieuws

VNG en BGZJ vragen aandacht voor tekorten jeugdhulp

12 november 2018

De VGN heeft samen met Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VOBC en de VNG een brief aan de Tweede Kamer gestuurd voor het begrotingsdebat over de jeugdhulp op 12 november 2018. De brief vraagt aandacht voor drie knelpunten: de financiële tekorten die de transformatie belemmeren, het belang van professionalisering en vakmanschap en het terugdringen van de administratieve lasten.

Voor alle gemeenten is het van belang dat er in 2019 extra geld komt om de volumegroei in de jeugdhulp te compenseren. Gemeenten met ernstige tekorten op het budget voor jeugdhulp moeten een extra financieel vangnet krijgen voor 2018, 2019 en 2020. Deze gemeenten kunnen niet wachten op de groei van het gemeentefonds vanaf 2020 en de aanpassing van het verdeelmodel in 2021.

De knellende budgetten hebben ook grote gevolgen voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming. Dat uit zich in druk op de tarieven en budgetten. Terwijl de doelstellingen van de Jeugdwet en de ambities uit de diverse actieprogramma's heel veel extra vragen van de professionals op de werkvloer, nemen de mogelijkheden om ze daar bij te ondersteunen alleen maar af. Er moet ruimte zijn voor opleiden, voor reflectie en intervisie. Dat lukt niet als de nadruk ligt op bezuinigen. 

 

Klik hier om de brief van VNG en jeugdbranches aan de Tweede Kamer te lezen

Klik hier voor het bericht op de website van VNG over de gezamenlijke brief

Klik hier voor een verslag van het debat

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: