Nieuws

Voortgang overleg onderhandelingen CAO Gehandicaptenzorg

29 maart 2019

Werkgevers en vakbonden spraken op 26 maart weer met elkaar over een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. Op deze dag is een inhoudelijke verdiepingsslag gemaakt op een belangrijk thema: duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

handen houden twee puzzelstukjes in het zonlicht

Dit gebeurde op een opbouwende manier, waarbij vakbonden en werkgevers elkaar de ruimte gaven om hun argumenten en belangen naar voren te brengen op het thema duurzame inzetbaarheid.

Wat kunnen sociale partners daaraan bijdragen? Wat vraagt dit van werkgevers en werknemers? Hoe betrek je medewerkers hierbij? Verder kwam de vraag aan de orde hoe je ervoor kunt zorgen dat afspraken die gemaakt zijn in de CAO ook daadwerkelijk worden nageleefd.

 

In april wordt het overleg met de vakbonden over de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg voortgezet.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: