Nieuws

Wanneer is een bestemmingswijziging vereist?

07 mei 2015

Gemeenten, zorginstellingen en woningbouwcorporaties worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met leegstand van zorgvastgoed. Sinds 1 januari 2013 blijven mensen langer zelfstandig thuis wonen. Voor leegstaande panden moet u een nieuwe bestemming zoeken. De transformatie van zorgvastgoed naar bijvoorbeeld woonruimten brengt planologische complicaties met zich mee, omdat in veel gevallen een bestemmingswijziging is vereist. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft over deze kwestie op 25 maart 2015 een interessante uitspraak gedaan.
 

Hekkelman Advocaten&Notarissen heeft een interessante nieuwsbrief over dit onderwerp uitgegeven. Het gaat over het onderscheid tussen bestemmingen ‘wonen’ en ‘maatschappelijk’ én het daarbij veel gehoorde ‘grijze gebied’. De Raad van State deed op 25 maart een uitspraak waarbij van belang is dat de Raad ‘veranderende ontwikkelingen in de zorg’ mee in ogenschouw neemt. Dat heeft consequenties voor de vraag wanneer een bestemmingsplan moet worden gewijzigd. We nemen met toestemming het artikel integraal over in de bijlage.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: