Nieuws

Wat betekent de wijziging van het besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

24 september 2018

Per 1 januari 2019 verandert het Besluit verplichte meldcode. Dat betekent voor organisaties in de gehandicaptenzorg:
1. Dat zij de meldcode uit moeten breiden met een afwegingskader voor hun professionals. De afwegingskaders zijn door de beroepsgroepen opgesteld. Organisaties hoeven zelf dus geen afwegingskader op te stellen.
2. Daarnaast wordt van de organisaties verwacht dat zij de verbeterde meldcode binnen de organisatie bekend maken en dat zij het gebruik ervan bevorderen.

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Ook de gehandicaptenzorg valt onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Organisaties in deze sectoren stellen de meldcode voor hun personeelsleden en medewerkers vast. Daarnaast hebben organisaties de taak om de kennis en het gebruik van de meldcode voor hun personeelsleden en medewerkers te bevorderen.

Per 1 januari 2019 verandert het Besluit verplichte meldcode. Het wordt een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, door professionals vertaald in vermoedens van acute en structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode. 

Organisaties moeten hun meldcode uitbreiden met het afwegingskader voor hun professionals. Ook wordt van organisaties verwacht dat zij de verbeterde meldcode binnen uw organisatie bekend maakt en dat zij het gebruik ervan bevorderen. De afwegingskaders zijn door de beroepsgroepen opgesteld, organisaties hoeven dus zelf geen afwegingskader op te stellen.

Meer informatie over de aanpassing van het besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leest u in de bijlagen.

Deze pagina is een onderdeel van: