Nieuws

Wat u moet weten over iStandaarden

09 mei 2016

Standaardisatie van informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning wint terrein. Daarmee neemt het aantal mensen dat werkt met iStandaarden toe. ‘Wat u moet weten over iStandaarden’ voorziet in de behoefte aan een algemene introductie in de informatievoorziening in de Wlz, Wmo en Jeugdwet. 

Vooral de Wmo en Jeugdwet zien steeds meer nieuwe gebruikers. Door de transitie in januari 2015 zijn nieuwe partijen toegetreden tot het werkveld en is veel veranderd in de zorgadministratie. Uit het veld kwamen signalen van gebruikers voor wie iStandaarden nieuwe materie zijn. De wens voor een beknopte introductie in de i-standaarden heeft Zorginstituut Nederland vertaald in de publicatie ‘Wat u moet weten over iStandaarden’. De uitgave is een eerste kennismaking om gebruikers snel thuis te laten raken in het onderwerp, een vliegende start te geven en van basiskennis te voorzien.

Het boekje geeft in negen hoofdstukken een beknopt en compleet overzicht van iStandaarden in de ruimste zin van het woord. Doelgroep zijn alle partijen die met de berichtenstandaarden werken, zoals medewerkers bij gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning, het CIZ, het CAK, zorgkantoren en softwareleveranciers van die partijen. Het boekje is vooral bedoeld voor medewerkers in de langdurige zorg en het sociaal domein die het werkveld beter moeten/willen leren kennen.

Wat u moet weten over iStandaarden’ is voorbereid in samenwerking met partijen in het werkveld. Op istandaarden.nl kun je de publicatie doorbladeren, zowel op uw pc, tablet als smartphone. Al uw vragen en opmerkingen of suggesties ter verbetering van deze uitgave van Zorginstituut Nederland zijn welkom bij Corine Bos (cbos@zinl.nl) of via info@istandaarden.nl.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga