Nieuws

Wat is uw ervaring met de uitvoeringsvarianten en standaardartikelen in het sociaal domein?

09 september 2016

Samen met gemeenten en aanbieders werkt het programma i-Sociaal Domein aan het verminderen van administratieve lasten. De uitvoeringsvarianten en standaardartikelen in het proces ‘van Contract tot Controle’ beogen een belangrijke bijdrage te leveren aan deze lastenverlichting.

Wij zijn benieuwd of u de uitvoeringsvarianten en artikelen gebruikt en of deze leiden tot lastenverlichting. Ook als u beide niet gebruikt zijn wij hierin geïnteresseerd. Graag ontvangen wij uw ervaringen over de uitvoeringsvarianten en artikelen.
U kunt uw feedback geven door middel van het invullen van een korte vragenlijst: Online Vragenlijst gebruik en effect uitvoeringsvarianten en standaardartikelen. Het invullen van de vragenlijst kost vijf tot tien minuten.

U kunt ook telefonisch feedback geven aan een van de regionale accountmanagers van het programma i-Sociaal Domein. U vindt de accountmanager van uw regio via de link http://i-sociaaldomein.nl/accountmanagers.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga