Nieuws

Wees kritisch op de hoogte van de WOZ-waarde

04 maart 2015

De WOZ-beschikkingen en aanslagen worden door gemeenten nu weer verzonden. De WOZ is van belang voor diverse heffingen, zoals de OZB, verhuurderheffing en de energiebelasting. Daarnaast spelen diverse lokale heffingen een rol. Het gaat elk jaar om veel geld en het financiële belang van deze heffingen gaat de komende jaren alleen maar verder toenemen. Teruggave over oude belastingjaren is vaak mogelijk en in ieder geval kan de toepassing van vrijstellingen u veel geld besparen.

stapels met munten en een houten huisje

Het kan voor u de moeite lonen om de nieuwe WOZ-waarde en de daarop gebaseerde gemeentelijke heffing (OZB) opnieuw kritisch te bekijken.

In december 2013 schreven we een artikel over de woondelenvrijstelling. De Hoge Raad gaf een nadere invulling aan de toepassing van de woondelenvrijstelling in verpleeg- en verzorgingshuizen. U kunt goed gebruik maken van de analyse door de Hoge Raad.

Er is de mogelijkheid van artikel 220e van de gemeentewet: u kunt vrijstelling van het gebruikersdeel van de OZB aanvragen voor die delen van de woning (formeel uitgedrukt in waarde, maar meestal om praktische reden uitgedrukt in metrage) ‘die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden’ (het zogenoemde hoofdzakelijkheidscriterium). Bij veel (kleinschalige) woningen in onze sector gaat het al gauw om meer dan de helft van de ruimten en qua korting op de heffing kan dat tot een flink bedrag (in de orde van tienduizenden euro’s per instelling) oplopen. In het genoemde artikel van december 2013 treft u meer informatie aan.

Het gaat zelfs een stapje verder: als u kunt aantonen dat ‘tenminste 70% van de waarde van het gebouw kan worden toegerekend aan gedeelten daarvan die tot woning dienen of volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden’ (het zogenoemde volledigheidscriterium) dan kwalificeert het gebouw volledig als woning (art. 220a van de Gemeentewet). In dat geval stelt de gemeente u vrij van het gebruikersdeel van de OZB en meestal wordt op het eigenaarsgedeelte ook nog gekort.

Naast het eerder genoemde artikel van PwC hebben we in de afgelopen tijd nog twee relevante berichten hierover op het publieke net gezien: van Deloitte en van BDO.
Voor beleidsmatige vragen kunt u uiteraard met het bureau van de VGN contact opnemen (fmul@vgn.nl). We adviseren u om fiscaal-technische vragen rechtstreeks met uw eigen fiscalist op te nemen.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: