Nieuws

Wegwijzer kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag beschikbaar

11 november 2013

De overheid zet in op een brede aanpak van geweld in huiselijke kring en in afhankelijkheidsrelaties. Met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en een Leidraad Veilige zorgrelatie (in ontwikkeling) vraagt de overheid hier aandacht voor. Professionals hebben een sleutelrol in de preventie en aanpak: om geweld voor te zijn of zo vroeg mogelijk te stoppen, moeten zij scherp zijn op signalen en snel kunnen handelen. VGN, Vilans, MOVISIE en 'Marijke Lammers, bejegeningsvraagstukken' geven u handvatten om met de verschillende regelingen rondom grensoverschrijdend gedrag om te gaan.

Daarvoor is de 'Wegwijzer kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag' gepubliceerd. Met de wegwijzer:

  • plaatsen we de aanpak van de overheid in een breder perspectief;
  • plaatsen we de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag naar cli├źnten naast elkaar;
  • laten we zien welke wet- en regelgeving daaraan gekoppeld is;
  • laten we aan de hand van casu├»stiek zien wanneer de meldcode van toepassing is.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: