Wegwijzer Praten over seks

Op het Kennisplein gehandicaptensector is de de nieuwe wegwijzer 'Praten over seks' te vinden. De wegwijzer bevat handvatten en tips om seksualiteit bespreekbaar te maken in je werk als begeleider.

wegwijzer praten over seks

Seksualiteit blijft een gevoelig onderwerp. Om gesprekken hierover binnen je organisatie makkelijker en toegankelijker te maken heeft het Kennisplein Gehandicaptensector handvatten en tips samengesteld in een nieuwe wegwijzer. De wegwijzer Praten over seks is praktisch te gebruiken via een interactieve pdf.  

Over wie? Met wie?

De wegwijzer is ontwikkeld voor begeleiders in de zorg, dagbesteding en het onderwijs voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij ondersteunen clienten en hun familie op verschillende leefgebieden, zo ook op het gebied van seksualiteit en relaties. De wegwijzer is ontstaan om begeleiders hierin te ondersteunen, een richtinggevende verzameling aan kennis en praktische tips die simpel in te voegen zijn in de dagelijkse werkzaamheden. 

Meer informatie over seksualiteit 

Op de themasite seksualiteit van het kennisplein staat meer handige informatie en tips om het gesprek aan te gaan over seksualiteit.   

 

Deze pagina is een onderdeel van