Nieuws

Wegwijzer seksuele voorlichtingsprogramma’s voor mensen met beperking

14 juli 2014

Het Gouverneur Kremers Centrum – Maastricht University maakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een inventarisatie van seksueel voorlichtingsmateriaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Heeft u een product of programma ontwikkeld rondom preventie, signalering, aanpak of nazorg op het gebied van seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking  of kent u een product of programma dat in aanmerking komt voor de inventarisatie , laat dit dan weten  door een mail te sturen naar Dilana Schaafsma: dilana.schaafsma@maastrichtuniversity.nl.

Het doel van de wegwijzer is om ouders en zorgprofessionals een duidelijk overzicht te bieden van de beschikbaarheid en kwaliteit van deze materialen. Het onderzoek is deels gebaseerd op de inventarisatie die in 2012 door het Rutgers WPF is gedaan en gepubliceerd  in het rapport 'Interventies voor preventie, signalering en behandeling van seksueel geweld bij mensen met een beperking: inventarisatie van aanbod en kwaliteit'.

Het Gouverneur Kremers Centrum is op zoek naar programma’s en/of producten die niet in het rapport van Rutgers WPF staan, maar wel in aanmerking komen voor vermelding op een inventarisatielijst van voorlichtingsmaterialen over seksualiteit ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking. U kunt Dilana Schaafsma ook rechtstreeks telefonisch bereiken onder het nummer 043-38 82 484 of via het secretariaat van het Gouverneur Kremers Centrum onder het nummer 043-38 82 012.