Nieuws

Wet langdurige zorg in Eerste Kamer

14 oktober 2014

Nu de Tweede Kamer de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft aangenomen, is de behandeling in de Eerste Kamer gestart. Op 14 oktober is de schriftelijke voorbereiding en kunnen de Kamerleden vragen indienen. De VGN heeft een aantal punten die nog niet goed zijn geregeld in de Wlz bij de Kamerleden onder de aandacht gebracht met het verzoek dit in hun inbreng mee te nemen.  

De VGN heeft in haar brief aandacht gevraagd voor het feit dat de wet twee maal per jaar een evaluatie van het zorgplan verplicht. Dit is voor een groot deel van de kwetsbare cliënten met een beperking die in de Wlz komen niet nodig, omdat de zorgvraag stabiel is. Daarnaast verzoeken we de Kamerleden de onnodige beperking van 2 etmalen per week kortdurend verblijf (logeren) aan de orde te stellen. Verder vragen we aandacht voor onze zorgen over de toepasbaarheid van de toegangscriteria Wlz voor kinderen met een beperking. Tot slot stellen we het overgangsrecht voor cliënten met een laag ZZP die gebruik maken van een volledig pakket thuis aan de orde. Het huidige overgangsrecht drijft cliënten naar verblijf en wij pleiten ervoor ook de mogelijkheid van een vpt in het overgangsrecht te handhaven.

Nadat de staatssecretaris geantwoord heeft op de vragen uit de Eerste Kamer, zal in november het plenaire debat worden ingepland. Het streven is om de wet zo snel mogelijk door de Eerste Kamer te krijgen, zodat de invoering per 1 januari aanstaande niet in gevaar komt.

In de bijlage vindt u de brief aan de Eerste Kamer.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos