Nieuws

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

09 november 2020

Dit wetsvoorstel is onlangs ingediend in verband met de invoering van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019. Deze richtlijn bevat een aantal maatregelen om ouders en mantelzorgers beter in staat te stellen arbeid en zorg te combineren.

De meest ingrijpende maatregel voor Nederland is dat iedere ouder recht krijgt op minimaal vier maanden ouderschapsverlof waarvan twee maanden betaald. De richtlijn stelt verder minimumvoorschriften vast voor gezinsgerelateerd verlof (vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof) en flexibele werkregelingen. Hiermee wordt gestreefd naar een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en naar een betere verdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Voor de invoering van de richtlijn wordt de Wet arbeid en zorg (Wazo), de Wet flexibel werken (Wfw) en enkele andere wetten gewijzigd. Zo wordt vastgelegd in de Wazo dat een werknemer het aanvullend geboorteverlof kan stopzetten bij het opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof of bij onvoorziene omstandigheden.

Beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is 2 augustus 2022.

Hier kunt u het wetsvoorstel inclusief de Memorie van Toelichting lezen.

Deze pagina is een onderdeel van: