Nieuws

Wijzigingen in wetsvoorstel Zorg en dwang naar Tweede kamer gestuurd

22 juli 2016

Onlangs heeft het ministerie van VWS de tweede nota van wijziging wet Verplichte ggz naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanwege de gewenste harmonisatie van de wetsvoorstellen Zorg en dwang en Verplichte ggz worden in deze nota van wijziging ook wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel Zorg en dwang dat thans bij de Eerste Kamer ligt.

regelingzorgendwang

Behandeling van het wetsvoorstel Zorg en dwang zal de Eerste Kamer pas ter hand nemen als het wetsvoorstel Verplichte ggz ook bij de Eerste Kamer aanhangig is. Zij wil deze wetten, gezamenlijk met het wetsvoorstel Forensische zorg dat ook al bij de Eerste Kamer ligt, gezamenlijk behandelen.

Vorig najaar heeft het ministerie van VWS het voorontwerp van de tweede nota van wijziging Verplichte ggz ter consultatie aan het veld voorgelegd. De VGN heeft hier indertijd ook op gereageerd (zie bijlagen). Daarna heeft VWS alle ontvangen reacties verwerkt en is het voor advies naar de Raad van State gestuurd. Dit advies is verwerkt door VWS en daarna is alles naar de Tweede Kamer gestuurd (bijlagen). Tevens gaat hierbij de integrale wettekst van Zorg en dwang waarin de wijzigingen (in het groen in de tekst) uit deze tweede nota van wijziging Verplichte ggz zijn verwerkt.

De Tweede Kamer zal 14 september 2016 een technische briefing over de tweede nota van wijziging houden, die door VWS zal worden verzorgd. Ook zal de Tweede Kamer die dag besluiten hoe de procedure verder zal verlopen van de behandeling van de tweede nota van wijziging. De verwachting is dat er een schriftelijke vragenronde zal plaatsvinden. De VGN gaat de stukken de komende periode bestuderen en bekijken welke punten zij in een eventuele brief aan de Tweede Kamer zal opnemen.

Voor de leeswaardigheid staan hieronder de paginanummers van de teksten uit de bijlagen die over het wetsvoorstel Zorg en dwang gaan:

Bijlage Tweede nota van wijziging:

Wetsartikelen Zorg en dwang: 51-79

Algemeen:88-93

Toelichting wijzigingen Zorg en dwang:134-141

Artikelsgewijze toelichting Zorg en dwang: 201-223

 

Bijlage advies Raad van State:

Over Zorg en dwang: 1-8

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: