Nieuws

Wlz-compensatie omzetderving tot 1 augustus verlengd

16 juni 2020

Afgelopen vrijdag heeft VWS middels een Kamerbrief bekend gemaakt dat de periode waarvoor vanuit de Wlz compensatie voor omzetderving geldt, voor de langdurige zorg wordt verlengd van 1 juli naar 1 augustus. VWS meldt dat aanbieders na deze datum in beginsel niet meer in aanmerking komen voor de vergoeding van de doorlopende kosten.

wlz

Wel vraagt VWS aan de NZa de beleidsregel aan te passen, zodat zorgkantoren de mogelijkheid krijgen om voor uitzonderlijke situaties tot uiterlijk 31 december 2020 maatwerkafspraken te maken. VWS geeft aan met de financiële maatregelen aan te sluiten bij het perspectief voor de herstart van de zorgverlening zelf, die is uitgewerkt in de “Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid inzake COVID-19”.

Als VGN hebben wij gepleit voor verlenging van de periode van compensatie voor omzetderving. VWS stelt nu echter het perspectief maar tot 1 augustus. Als overbruggingsmaatregel om alle prestaties weer op te starten, biedt dat ruimte. Het is nog onduidelijk of het ook na 1 augustus mogelijk blijft om dagbesteding op de woongroep of andere alternatieven voor dagbesteding te bieden. Echter, zoals het er nu naar uitziet, geldt ook na 1 augustus nog een groot aantal corona-maatregelen, onder meer het houden van 1,5 meter afstand. Daardoor blijven aanpassingen in de vormgeving van het zorgaanbod noodzakelijk. Vanuit de VGN zullen we ons hiervoor blijven inzetten. Zodra wij daar nieuws over hebben, informeren wij u daarover.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: