Nieuws

Zorginspirator geeft professionals regie over carrière

12 februari 2020

Op 12 februari is Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. Op zorginspirator.nl krijgen zij een concreet en soms verrassend inzicht in hun persoonlijke carrièremogelijkheden. Functies dichtbij en verderweg. Nu én in de toekomst. Plus: ze leren er wat nodig is om van hun huidige naar gedroomde functie toe te groeien via opleiding of training. Een slim hulpmiddel dat hun blik op hun carrière in de zorg verruimt. Er is veel meer mogelijk dan veel professionals nu denken.

Zorginspirator

Zorginspirator.nl is een initiatief van de sector zelf en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Al eerder hebben collega’s (vanuit de leden van de VGN) meegedacht en gewerkt aan de ‘Groeiwijzer’: een vergelijkbare tool, specifiek voor de gehandicaptenzorg. Als VGN zijn we trots dat dit heeft geleid tot een zeer bruikbare en gewenste aanvulling op de Zorginspirator. Een ieder die hieraan een bijdrage leverde, danken we hartelijk!

Persoonlijke werkperspectieven

Dagelijks zetten ruim 1,2 miljoen professionals in Nederland zich in voor de mensen die zorg nodig hebben. Hoe zorgen we ervoor dat al die professionals geïnspireerd blijven werken in de sector? Zorginspirator.nl helpt daarbij: met behulp van actuele data en slimme algoritmen krijgen professionals concreet inzicht in hun persoonlijke werkperspectieven.

Toekomstperspectief vergroten

De VGN is enthousiast over het platform. Net als andere werknemers- en werkgeversorganisaties. Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn legt uit waarom. “De mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen is van groot belang om medewerkers te behouden voor de zorgsector. Zorginspirator is daarbij belangrijk, evenals de mogelijkheden die werknemers vanuit hun werkgever krijgen. Het instrument geeft inzicht in functies en opleidingen waar zij zelf misschien niet snel op zouden komen.”

Toekomstvariant voor elke functie

Het unieke aan Zorginspirator is dat het portal niet alleen inzicht geeft in de mogelijkheden van nu. Elke functie is ook voorzien van een toekomstvariant, waarbij rekening is gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties. Zorgprofessionals kunnen zo zien hoe hun eigen functie verandert en welke opleidingen of cursussen ze kunnen volgen om bij te blijven.

Zorginspirator is er voor alle medewerkers in de algemene en universitaire ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Zowel in zorgverlenende en medische beroepen, als in ondersteunende functies als ict en administratie. Professionals met een registratie in een beroepsregister kunnen in Zorginspirator ook hun werkervaring, opleiding, bevoegdheden en bekwaamheden bijhouden. Daarnaast is het portal geschikt voor herintreders en zij-instromers in de zorg om zich te oriënteren.

Campagne

Tegelijk met de lancering is een campagne gestart op sociale media en in de (vak)media om zorginspirator.nl onder de aandacht te brengen van zorgprofessionals. De VGN zal het instrument verder introduceren binnen de branche.

Maarten Huttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner