Nieuws

Zorgprofessionals in gesprek over veilig ambulant en alleenwerken

24 februari 2015

Door veranderingen in de jeugdzorg en Wmo werken steeds meer zorgprofessionals ambulant of alleen. Dit vraagt van medewerkers dat ze zich bewust zijn van hun veiligheid. Tijdens de RegioSessies ‘Risico’s van ambulant en alleenwerken’ stond dit onderwerp centraal. Meer dan 100 (jeugd)zorgprofessionals wisselden in februari in Eindhoven en Emmeloord tips en ervaringen uit en maakten kennis met ARIH, een checklist voor risico-inventarisatie.

Tijdens de RegioSessie wordt veilig ambulant en alleenwerken vanuit meerdere hoeken benaderd: wat kun je doen in de voorbereiding? Of tijdens een lastige situatie? En hoe kan een incident worden opgevolgd? Met groepsgesprekken, rollenspellen en een voorbeeldcase gaan de deelnemers een ochtend aan de slag met het onderwerp.

In gesprek over veilig werken
Een structureel wekelijks teamoverleg, een buddy-systeem waarin twee collega’s op regelmatige basis ervaringen uitwisselen en het delen van agenda’s waardoor je collega’s altijd weten waar je bent. Het zijn enkele voorbeelden uit de praktijk die (jeugd)zorgcollega’s met elkaar delen tijdens de sessies.

Een checklist voor risico-inventarisatie
Peter de Jonker, arbo-coördinator bij Altra onderwijs & jeugdhulp, laat de aanwezigen kennismaken met een andere voorzorgsmaatregel: ARIH, een checklist uit de jeugdzorg die o.a. door FCB is ontwikkeld. Met de checklist kunnen risico’s van een huisbezoek vooraf worden geïnventariseerd en voorzorgsmaatregelen worden genomen. Peter: “De checklist wordt bij Altra veel gebruikt en op verschillende momenten. Je kunt vóór een huisbezoek de lijst afwerken, maar ook tussentijds om te zien of de situatie is veranderd. Bij ons is er mede door de ARIH vanzelf een gesprek op gang gekomen over normen, omdat medewerkers situaties van elkaar herkenden en zich afvroegen hoe de ander daarmee omgaat.”

Twee acteurs
Het herkennen en bespreken van situaties uit de praktijk gebeurt tijdens deze RegioSessies aan de hand van rollenspellen. Twee acteurs kruipen in de huid van een ambulant werker en een (familielid van) cliënt en spelen situaties na waar ambulant en alleenwerkers in de praktijk mee te maken kunnen krijgen. Je hart niet kunnen luchten bij een collega, een onprettige confrontatie bij de voordeur, een handtastelijke cliënt en familieleden met agressief gedrag. Situaties die herkenning oproepen bij de deelnemers. “Als je bij binnenkomst al irritatie en weerstand merkt, moet je daar iets mee doen.”

Vooral de rol van collega’s wordt in de zaal uitgebreid besproken: “Als je alleenwerkt, kun je niet ter plekke overleggen en moet je zelf reageren. De momenten met collega’s, bijvoorbeeld bij de koffieautomaat, zijn daarom extra waardevol. Je hebt intervisie nodig om je werk goed te kunnen doen.”

RegioSessie bijwonen?
Kom ook naar de volgende RegioSessie met het thema ‘Stimuleren groen & ombuigen oranje gedrag’! Kijk op www.duidelijkoveragressie.nl/bijeenkomsten voor een RegioSessie bij jou in de buurt.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De RegioSessies zijn een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Actiz, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen