Artikelen door Annette Wiesman

  1. Om het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de gehandicaptensector het hoofd te bieden, komen de eerste samenwerkingsverbanden tussen de gehandicaptensector en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en de GGD GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) op gang. Een portret van twee van hen: één in Noord-Brabant en één in Utrecht.

    Cecile Stallenberg
  2. Tot dusver was er geen reden voor de gehandicaptensector om in beeld te zijn bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Maar sinds de uitbraak van corona is die noodzaak er wel, omdat dit regionaal overleg verantwoordelijk is voor de distributie van beschermende middelen en het coördineren van beschikbare coronabedden. Hier en daar schieten de eerste samenwerkingsverbanden uit de grond.

    Cecile Stallenberg