Artikelen door Jenna Baeten

  1. “Iedereen moet kunnen stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021,” zegt Joury van den Bos. Samen met negen andere cliënten heeft hij graag meegeholpen bij de ontwikkeling van het Kieskompas met Steffie (een kieshulp voor mensen die een zetje kunnen gebruiken). Het is één van de middelen waarmee Ipse de Bruggen cliënten met een verstandelijke beperking helpt bij het stemmen. “Wij vinden de eigen kracht en de eigen regie van onze cliënten erg belangrijk. Alleen al vanuit dat oogpunt moeten zij de mogelijkheid krijgen gebruik te maken van hun stemrecht,” benadrukt beleidsmedewerker Corry Baak vanuit de werkgroep Verkiezingen.

  2. ​​​​​​​De gehandicaptensector is ervan overtuigd dat de fysieke leefomgeving van mensen met een (verstandelijke) beperking van grote invloed is op het welbevinden. Zo zouden cliënten bij een zorginstelling met een ‘goed’ ingerichte fysieke leefomgeving minder of geen last ervaren van hun beperking, minder stress ervaren en meer welzijn. Bij een ‘slechte’ fysieke leefomgeving geldt dit juist andersom. Onduidelijk is welke factoren van de fysieke leefomgeving (zoals licht, geluid, kleur, indeling van ruimtes en gebruikte materialen in de ruimtes) precies van invloed zijn op de gezondheid, het gedrag en de kwaliteit van leven van mensen met een beperking in de langdurige zorg. En natuurlijk blijft de vraag: wat is een ‘goede’ fysieke leefomgeving? Hierover is in de wetenschappelijke literatuur nog erg weinig bekend.