Gera van der Woude

Senior beleidsadviseur

Expertise

Expertise: -Toegang Wlz (o.a. Indicatiestelling CIZ) -Toegang sociaal domein -Informele zorg -Zorginkoop sociaal domein -Innovatie Wmo
Gera van der Woude

Verbonden aan: