Artikelen door Maartje van der Rijt

 1. Op 30 oktober vond de Livestream Talkshow 'LVB doet mee' plaats rond het thema 'Mensen met een lvb zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Hoe voorkomen we dat?'. Deze Talkshow is nu terug te kijken op YouTube.

  • Meedoen in de samenleving
 2. Op 13 oktober vond de Livestream Talkshow 'LVB doet mee' plaats rond het thema 'Hoe kunnen mensen met een LVB participeren en hoe kunnen wij hen hierbij helpen?' Deze Talkshow is nu terug te kijken op YouTube.

  • Meedoen in de samenleving
 3. Op 5 oktober vond de Livestream Talkshow 'LVB doet mee' plaats rond het thema 'Welke zorg en begeleiding hebben mensen met een LVB nodig?' vanuit de Metaal Kathedraal in Utrecht. Deze Talkshow is nu terug te kijken op YouTube.

  • Meedoen in de samenleving
 4. Op 29 september was de premiere van de film 'Met lef en liefde'. Een film die vier jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) volgt op weg naar zelfstandigheid. Op de dag van de premiere is ook het platform LVB doet mee live gegaan. Op dit platform is een groot aantal korte filmpjes te vinden, waarin professionals uit de zorg, het onderwijs, politie, justitie, gemeenten, maar ook ervaringsdeskundigen uitleggen wat ervoor nodig is om gewoon mee kunnen doen wanneer je een LVB hebt. De filmpjes zijn een schat aan informatie voor iedereen die meer wil weten over dit thema.

  • Meedoen in de samenleving
 5. De VGN heeft samen met leden een tweede versie van de Handreiking 'Kinderdienstencentra, opvang en logeren' ontwikkeld. Doel van deze handreiking is het bieden van handvatten bij de verdere opstart van jeugdhulp en zorg op kinderdienstencentra, ook voor jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar, en het stap voor stap verder opstarten van opvang en logeren voor jeugdigen met een beperking.

  • Coronavirus
  • Jeugd
 6. Gemeenten geven aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tijdens de coronacrisis een omzetgarantie. Het eerdere akkoord tussen VWS en VNG hierover is nader uitgewerkt en op 16 april gepresenteerd. De jeugdbranches zijn tevreden over de gemaakte afspraken, maar maken zich zorgen over de administratieve lasten bij de uitvoering ervan. Op enkele punten komt de VNG nog met een nadere handreiking voor gemeenten, op andere punten niet. De branches hameren op het belang van een eenduidige en uniforme uitvoering van de afspraken door gemeenten. BGZJ-voorzitter Hans Spigt: ‘Als iedere gemeente op een andere manier gaat rekenen en andere spelregels hanteert, dan wordt dat een enorme bureaucratie. We hopen op scherpe handreikingen van de VNG, maar we pakken als branches ook zelf de handschoen op. We komen op korte termijn met voorstellen voor een werkbare uitvoering van de afspraken’.

  • Coronavirus
  • Jeugd
  • Maatschappelijke ondersteuning
 7. Kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties hebben tijdens deze coronacrisis harder dan ooit hulp nodig. Zeker nu plekken die normaal ondersteuning, afleiding of veiligheid kunnen bieden, zoals scholen, dag- en opvangcentra, grotendeels dicht zijn. De samenwerkende beroepsverenigingen werken nu met alle jeugdhulpverleners in het jeugdveld onder moeilijke omstandigheden en moeten rekening houden met de mentale en lichamelijke gezondheid van de jeugd, met die van ouders én zichzelf. De maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tégen gaan maken het juist voor jeugdhulpverleners niet altijd gemakkelijk hun werk te doen. De samenwerkende beroepsverenigingen zijn daarom ontzettend trots op de hulpverleners die er alles aan doen jeugdigen en gezinnen te blijven begeleiden en behandelen.

  • Coronavirus
  • Jeugd