Artikelen door Maartje van der Rijt

  1. Lees nu deel 2 van het online Magazine 'Iedereen doet mee'; een magazine over het organiseren van zorg in onderwijstijd voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte.

    • Jeugd
  2. Brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en de VGN leggen de concept Hervormingsagenda Jeugd met een positief advies voor aan hun achterban. De achterbanraadplegingen bij de betrokken partijen lopen tot half juni. De branches benadrukken dat het belangrijk is dat er voortvarend aan de slag wordt gegaan met de uitvoering van alle voornemens uit de Hervormingsagenda Jeugd. Dat is hard nodig in het belang van gezinnen en kinderen die zijn aangewezen op jeugdzorg. Boris van der Ham, namens de gezamenlijke branches (BGZJ): ‘Voor ons is het allerbelangrijkst dat de verbeteringen snel merkbaar worden in de dagelijkse praktijk van jongeren.’

    • Jeugd
  3. De Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Afgesproken is dat in 2024 en 2025 de besparingen met in totaal € 385 miljoen worden verzacht. De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ en de VGN (samen de BGZJ) wijzen er op dat deze verzachtingen niet wegnemen dat er vanaf 2026 een enorme bezuiniging blijft staan die dan in één keer wordt doorgevoerd.

    • Jeugd
  4. Slechts 24 van de 42 jeugdregio’s hebben een regiovisie over jeugdhulp opgesteld, zo blijkt uit onderzoek van de Jeugdautoriteit. Gemeenten beloofden in 2020 om overal zo’n visie op te stellen. In de ‘Norm voor Opdrachtgeverschap’ staat ook welke onderwerpen in die visie aan bod moeten komen. Daar waar gemeenten een regiovisie hebben opgesteld, voldoen deze zelden aan al deze voorwaarden. Zo is maar in tien regiovisies aangegeven voor welke jeugdhulpfuncties de beschikbaarheid en continuïteit geborgd moeten worden. De Jeugdautoriteit noemt dit opvallend, 'want het raakt aan de kern van de regiovisie'.

    • Jeugd
  5. Staatssecretaris Maarten van Ooijen maakt in zijn brief aan de Tweede Kamer niet duidelijk hoe het kabinet de bezuiniging van ruim 500 miljoen euro op de jeugdzorg wil realiseren. Het invoeren van een eigen bijdrage ligt daarmee nog steeds op tafel. Dat is voor de zorgaanbieders, professionals en cliënten niet acceptabel.

    • Jeugd
  6. De ondersteuning en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat onder druk. De vraag naar Wmo-ondersteuning en naar zorg blijft de komende decennia stijgen. Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt en neemt de druk op mantelzorgers toe. Nederland staat voor een grote en urgente opgave op het gebied van het organiseren van deze ondersteuning. Daarom slaan gemeenten en partijen in zorg en welzijn hun handen ineen voor verandering in de uitvoering van de Wmo.

    • Maatschappelijke ondersteuning
  7. Op 30 oktober vond de Livestream Talkshow 'LVB doet mee' plaats rond het thema 'Mensen met een lvb zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Hoe voorkomen we dat?'. Deze Talkshow is nu terug te kijken op YouTube.

    • Meedoen in de samenleving
  8. Op 13 oktober vond de Livestream Talkshow 'LVB doet mee' plaats rond het thema 'Hoe kunnen mensen met een LVB participeren en hoe kunnen wij hen hierbij helpen?' Deze Talkshow is nu terug te kijken op YouTube.

    • Meedoen in de samenleving