Artikelen door Maartje van der Rijt

  1. De jeugdbranches beoordelen de plannen van ministers De Jonge en Dekker, die ze vandaag op 20 maart hebben gepresenteerd, als een constructieve basis om volgende stappen te zetten voor een betere organisatie van jeugdhulp en jeugdbescherming. De urgentie is duidelijk en wordt door de branches onderstreept. De problematiek binnen de jeugdhulp, jeugdpsychiatrie en jeugdbescherming heeft nu al grote gevolgen voor kwetsbare kinderen en gezinnen. De onzekerheid van het coronavirus maakt de situatie nog zorgelijker. Daarom willen de jeugdbranches in gesprek blijven met de ministeries en VNG over oplossingen voor de korte en de lange termijn.

  2. Op 30 januari zijn het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom tot een gezamenlijke afspraak gekomen: Jongeren mogen in een gezinshuis blijven wonen tot hun 21e verjaardag.

  3. Op 30 oktober is een algemeen overleg in de Kamer waar het interdepartementale beleidsonderzoek over jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op de agenda staat. In aanloop naar dit debat heeft de VGN samen met Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) een brief gestuurd om te pleiten voor extra investeringen om knelpunten voor jongeren op te lossen.

    LVB
  4. Werk je in de jeugdhulp,. ben je enthousiast over je vak en laat je dat ook graag zien en horen? Dan is de leergang Ambassadeur Jeugd, van de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO, echt iets voor jou. Tijdens de leergang ontwikkel je je tot een ambassadeur die kansen ziet en benut om het jeugddomein op de kaart te zetten.

    ambassadeursjeugddomein