Artikelen door Marion Kersten

 1. De meerderheid van de mensen met een chronische ziekte heeft geen veranderingen in gezondheid opgemerkt door de coronacrisis. Bij 14% is de gezondheid wél verslechterd. Het gaat vooral om mensen die naast of door hun chronische ziekte een matige of ernstige lichamelijke beperking hebben. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel naar de gevolgen voor de mentale en lichamelijke gezondheid, de gevolgen voor professionele behandeling en ondersteuning en de gevolgen voor zelfmanagement.

  Coronavirus
 2. Vanuit het nieuwe ZonMw COVID-19 Programma gaan drie onderzoeken in de gehandicaptensector per 1 september van start. Deze richten zich op: ontwikkeling van een handreiking voor digitaal bezoek, de impact op kinderen en jongeren met autisme en hun gezinnen en de impact van de restrictieve maatregelen op naasten.

  Coronavirus
 3. De website van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen is recent vernieuwd: academischewerkplaatsen-vb.nl. Hier vindt u achtergrondinformatie over de Associatie, de door de AW's beantwoorde Covid-19-kennisvragen en actueel nieuws. Van de antwoorden op de Covid-19 vragen zijn nu zowel wetenschappelijke samenvattingen als publiekssamenvattingen en makkelijk lezen samenvattingen beschikbaar.

  Homepage academische werkplaatsen
 4. Door samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit de gehandicaptensector, ervaringsdeskundigen en mbo-docenten kan de dagelijkse praktijk van de gehandicaptensector beter voor het voetlicht worden gebracht bij mbo-studenten (maatschappelijke) zorg. De voucher vanuit het ZonMw kennisprogramma Gewoon Bijzonder van maximaal €10.000 biedt hiervoor financiële ondersteuning.

 5. Tilburg University heeft de bijzondere leerstoel van prof. dr. Petri Embregts met een periode van 10 jaar verlengd tot 2030. Een dergelijke verlenging is uitzonderlijk. De leerstoel is verbonden aan departement Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioural Sciences.

  Petri Embregts
 6. De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft op verzoek van de VGN op een rijtje gezet wat nu uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de medische impact van het coronavirus op cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg. Inzicht in de risico’s van besmetting, in de overdracht van het virus en in de ziektelast is namelijk nodig om goede stappen te kunnen zetten voor verruiming van de bezoekregeling en het hervatten van gesloten dagbesteding.

  Coronavirus
 7. Sinds eind april deelt de Academische werkplaats Sterker op eigen benen van het Radboudumc tweewekelijks de nieuwste inzichten uit de Covid-19 databank. Per 29 mei 2020 vulden 66 organisaties (81 locaties) deze registratie in. Op die datum zijn 1.440 patiënten met een verstandelijke beperking met verdenking op COVID-19 geregistreerd. 1.000 van hen zijn getest en 96 overleden. In 52 gevallen is COVID-19 bewezen.

  Coronavirus
 8. Een deel van de cliënten in de langdurige gehandicaptenzorg heeft een complexe zorgvraag. Bijv. Mensen met Ernstig Meervoudige Beperkingen en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Wat goede zorg voor hen inhoudt is nog vaak impliciet. Daarom starten VGN en partners nu een traject waarin per zorgintensiteit beschreven wordt wat nodig is om persoonsgerichte zorg te leveren.

  Puzzelstukjes