Overzicht van mbo-certificaten

Het beroepsonderwijs beter laten aansluiten bij de wensen en leerbehoeften van alle huidige medewerkers en van de vele nieuwe instromers is de uitdaging die VGN met andere partijen gezamenlijk heeft opgepakt. Via mbo-certificaten zorgen we voor maatwerk, flexibiliteit en landelijke erkenning van het beroepsonderwijs voor volwassenen. Hieronder vindt u de vastgestelde mbo-certificaten.

Mbo-informatie

Meer informatie over de mbo-certificaten is te vinden op de website van S-BB. Een behaald mbo-certificaat wordt opgenomen in het diplomaregister van de betreffende medewerker. 

Momenteel werken we samen met het onderwijs aan mbo-certificaten gerelateerd aan de mbo-verpleegkundige. Nu kunnen de door de branche vastgestelde leereenheden (zie hieronder) nog als maatstaf voor opleiden op maat worden gebruikt.

Voor de overige opleidingen zijn mbo-certificaten vastgesteld met daarbij borging van alle beroepsgerichte werkprocessen.

Overzicht van mbo-certificaten

Helpende niveau 2

Verzorgende IG niveau 3

Begeleider maatschappelijke zorg (niveau 3)

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (niveau 4)

Mbo-Verpleegkundige (niveau 4)