Praktijkgestuurde leertrajecten in de zorgsector

Vanuit het project Zorg voor de Toekomst bundelen vier roc’s en drie kennis- en expertisecentra hun krachten om praktijkroutes in mbo-zorgopleidingen te versterken.

Praktijkroutes zijn een antwoord op de snelle veranderingen in de beroepspraktijk van zorgmedewerkers. In een praktijkroute wordt een belangrijk deel van de opleiding op de werkvloer vormgeven, ook in de beroepsopleidende leerweg.

Bij praktijkroutes is werkplekleren het uitgangspunt. Maar wat zijn nou eigenlijk de voor- en nadelen van praktijkroutes? En wat is de impact voor studenten?

Vanuit het project is een scenariotool ontwikkeld zodat ontwikkelaars van praktijkroutes meer stuurkracht krijgen bij de (door)ontwikkeling.

Deze tool en het projectrapport worden op 14 september gepresenteerd. Ben jij benieuwd naar de scenariotool en wil jij - als betrokkene rondom de praktijkroutes - ontdekken hoe je deze kunt inzetten? Meld je dan nu aan voor de slotbijeenkomst.