Programma Netwerkdag ICT-adviseurs 2023

Netwerkdag ICT adviseur
IT-adviseurs in gesprek tijdens de landelijke netwerkdag

Op 31 maart 2023 organiseert de VGN de tweede netwerkdag voor ICT-adviseurs in de gehandicaptenzorg. Deze dag staat in het teken van elkaar (beter) leren kennen en het vinden van antwoorden op urgente vragen in de zorg. Onderstaand vindt u het programma van de dag en meer informatie over de workshops die worden aangeboden.

Programma

De bijeenkomst vindt plaats op 31 maart 2023 bij 't Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein. 't Veerhuis is goed bereikbaar per OV (sneltram en bus) en beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid. Het programma ziet er als volgt uit:

9.00  Inloop en ontvangst
9.30  Plenaire opening onder begeleiding van dagvoorzitter Tom Vaessen
10.00  Toelichting op de VGN-strategie door Annelies Versteegden (Koninklijke Visio) en Peter van Wijk (Profila Zorg). Beiden zijn lid van de Bestuursadviescommissie 'Digitalisering en Technologische innovatie' van de VGN.
10.30  In gesprek met drie experts uit de sector
11.15  Netwerkbreak
11.30  Ronde 1 workshops
12.15  Lunch
13.00  Ronde 2 workshops
14.00  Ronde 3 workshops
15.00  Plenaire afronding
15.30  Afsluitende netwerkborrel

 

Keuze uit elf workshops

Tijdens de bijeenkomst worden elf verschillende workshops aangeboden in drie rondes. Alle deelnemers kunnen in totaal drie workshops volgen. Het is de bedoeling dat elke deelnemer via onderstaand formulier de voorkeur voor vier workshops doorgeeft. Op basis daarvan wordt iedereen bij drie workshops ingedeeld. Op een later moment hoor je bij welke drie workshops je bent ingedeeld. 

De elf workshops:

1. Ontwikkelingen rond informatieveiligheid en certificering

Daan Brinkhuis (Z-CERT en voorheen ’s Heeren Loo) gaat in op actuele ontwikkelingen rond informatieveiligheid, NEN7510 en de rol die een organisatie als Z-CERT daarbij speelt. 

2. Informatieveilig gedrag

Door Marlie Oosterik (ECP | Platform voor de InformatieSamenleving). Goede en veilige zorg kan niet zonder een goede en veilige informatievoorziening. Om te begrijpen waarom campagnes gericht op informatieveiligheid onvoldoende werken, moet je meer inzoomen op de oorzaken van het daadwerkelijke gedrag dat medewerkers en beslissers in de zorg vertonen bij het omgaan met (patiënt)informatie. Dat is precies wat het project Informatieveilig gedrag in de Zorg doet. Het project is het afgelopen jaar ondergebracht bij het ECP. Deze workshop geeft je een kijkje in de hulpmiddelen die beschikbaar zijn om informatieveilig gedrag in jouw organisatie te versterken. 

3. Medicatieoverdracht in de keten

Door Yvonne Beckers (projectleider) en Betsy Korenblik (projectsecretaris). Een betere medicatieoverdracht in de keten moet bijdragen aan een veilige en efficiënte manier waarop zorgverleners inzage krijgen in de medicijnen die een patiënt krijgt voorgeschreven. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van opnames in het ziekenhuis door medicatie-incidenten. Naar schatting worden wekelijks meer dan 1200 mensen in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van deze incidenten. 

4. Het waarom en hoe van een goed samenspel tussen gebruikerscollectieven en je ECD-leverancier

Door Fabian van Loon (informatiemanager zorg bij ’s Heeren Loo) en (Inge de Laat van BCE). Voor onze sector is er geen specifiek ECD en zijn we als klanten altijd in de minderheid ten opzichte van VVT-organisaties. Hoe zorgen we er dan toch voor dat onze belangen goed vertegenwoordigd worden en dat onze functionele eisen en wensen niet het onderspit delven? Hiervoor is het van belang dat we ons organiseren samen met de VVT-organisatie en een gezamenlijke gedragen stem laten horen ten opzichte van onze softwareleveranciers. In deze workshop vertellen Inge de Laat van BCE en Fabian van Loon over hoe je dit goed kan inrichten en wat dit aan resultaten oplevert. Beiden zijn al jaren betrokken bij de gebruikersvereniging van mijnCaress en hebben de organisatie de laatste jaren steeds professioneler ingericht. 

5. Netwerktool

Door Stefan Clement (Informatiemedewerker VGN). Tijdens de vorige netwerkdag is door onze leden kenbaar gemaakt dat er behoefte is om met elkaar beter te kunnen samenwerken (op digitaal gebied). VGN heeft in samenspraak met de expertgroep Informatiebeleid wensen en eisen in kaart gebracht en onderzocht welke mogelijkheden hiervoor zijn. In deze workshop krijg je een kijkje in deze uitwerking. Ook gaan we toetsen of dit beeld juist is. Op basis van alle bevindingen kan de VGN zich voorbereiden op de volgende fase. De VGN stelt het zeer op prijs als leden meedenken bij dit initiatief, zodat beheer, een goede verhouding tussen kosten en functionaliteit, veiligheid en eigenaarschap van gegevens uiteindelijk goed wordt georganiseerd. 

6. Digivaardigheden in de zorg 

Over het vergroten van de digivaardigheden van medewerkers en cliënten. Hoe doe je dat? 

7. Agile werken 

Door Carlijn Gerritzen (programmaleider ECD Aveleijn). Zorg en ICT zijn vaak twee verschillende werelden. Aveleijn past de principes van agile werken toe binnen haar projecten. Hierdoor is het makkelijker om de brug te slaan tussen de zorg-wereld en de ICT-wereld. In deze workshop laat Carlijn Gerritzen zien hoe dit werkt. 

8. Robotic Process Automation (RPA) 

Door Henny Westdijk (directeur services bij Ipse de Bruggen). Met de inzet van RPA (softwarerobots die repetitieve en rule-based processen automatiseren) zet Ipse de Bruggen in op minder administratieve handelingen en meer menskracht inzetten voor ondersteuning van het zorgproces.  

9. Domeinenmodel als startpunt voor de informatie-architectuur

Dennis Bogaard (domeinarchitect bij ’s Heeren Loo). Applicaties, processen, data… Hoe ziet dit eruit en hoe hangt dit allemaal samen? Waar moet je beginnen om overzicht te krijgen?  ’s Heeren Loo is enige jaren terug begonnen met het inzichtelijk maken van de informatie-architectuur. Als uitgangspunt is het referentiedomeinenmodel care (RDC) van Nictiz genomen. Om deze beter toepasbaar te maken voor de gehandicaptensector in het algemeen en ’s Heeren Loo in het bijzonder zijn er aanpassingen gedaan en een architectuurmodel ’s Heeren Loo ontwikkeld. In deze workshop wordt toegelicht hoe 's Heeren Loo hiertoe gekomen is en hoe het architectuurmodel toegepast wordt in de praktijk. 

10. Gegevensuitwisseling arts VG en huisarts

Frank van Ierssel (zelfstandig adviseur) en Han Huizinga (beleidsadviseur VGN) presenteren de opbrengsten van een eerste verkenning naar hoe de uitwisseling van gegevens tussen arts VG en huisarts te verbeteren. Zij gaan graag in gesprek over het verbeteren van de uitwisseling. 

11. Scheiding van data en applicaties – Regie aan de zorgaanbieders! 

Door Renate van Geffen (Dichterbij) en Guido Jente (Koraal). ECD-keuzes in de waan van de dag; grote ontwikkelingen in de landelijke gegevensuitwisseling; standaardisering in de landelijke zorg; betere ondersteuning van de zorgmedewerkers; regie aan de client; technologische ontwikkelingen; van gecentreerd naar decentralisatie en terug... Wie heeft er niet mee te maken? Welke toekomstvisie is er? En welke kennis moet er in de VG-sector opgedaan worden? Welke initiatieven zijn er al? Is jouw organisatie ook bezig met de ontwikkeling op het ECD-vlak? Kennen jullie OpenEHR.org? Wat kunnen we als VG-netwerk samen met VGN oppakken om vanuit een gedeelde toekomstvisie te komen tot een regierol in de informatie? In een dynamische sessie gaan we in gesprek over wat er al leeft bij de VG-instellingen. Onder toevoeging van nieuwe kennis komen we samen tot een beeldvorming. Uitkomsten: Aansluiten op bestaande initiatieven, of nieuwe creëren? 

Aanmeldformulier

Via onderstaand formulier kun je aangeven welke vier workshops jouw voorkeur hebben. Je wordt bij drie workshops ingedeeld.