Thema

Administratieve lasten en verantwoording

Administratieve lasten en verantwoording in de gehandicapten zorg.

Uitgelicht

Tijdlijn

september 2016

  • In oktober organiseert het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) 3 bijeenkomsten over het landelijk controleprotocol met de modellen voor verantwoording door de aanbieder. Ook wordt besproken een stappenplan voor gemeenten om met deze informatie vanuit de aanbieders over boekjaar 2016 te komen tot een sluitende controleaanpak in het sociaal domein.