Thema

Administratieve lasten en verantwoording

Administratieve lasten en verantwoording in de gehandicapten zorg.

Uitgelicht

Tijdlijn

juli 2016

juni 2016

  • De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een aantal malen van gedachten gewisseld met de staatssecretaris van VWS over de overheadkosten in de langdurige zorg. De Kamer heeft daarbij verzocht om inzicht rond de hoogte en samenstelling van de overhead. Daarop heeft de staatssecretaris aan de Kamer toegezegd nader onderzoek te doen en daarbij aangegeven geen voorstander te zijn van een algemene norm voor overhead. Dit onderzoek gaat de komende maanden van start. U kunt zich aanmelden voor het onderzoek.

  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt de komende dagen terugspiegelrapportages beschikbaar aan jeugdhulpaanbieders. Deze rapportage bevat de belangrijkste totalen van gegevens die de zorgaanbieder zelf heeft aangeleverd, onderscheiden naar de afzonderlijke gemeenten. De rapportage bevat gegevens over het 2e halfjaar van 2015.