Thema

Administratieve lasten en verantwoording

Administratieve lasten en verantwoording in de gehandicapten zorg.

Uitgelicht

Tijdlijn

november 2015

  • Naar aanleiding van een Algemeen Overleg van de vaste Tweede Kamercommissie VWS hebben de partijen van de Agenda voor de Zorg via bijgevoegde brief de Kamerleden opgeroepen om de regeldruk en administratieve lasten voor zorgaanbieders en cliënten te verminderen. Zoals we in de brief stellen is dat in het grootste belang van patiënten en cliënten, verzekerden, professionals en zorgorganisaties.

juli 2015

  • Na een bijeenkomst op bestuurlijk niveau met alle stakeholders in februari, is de werkgroep Vereenvoudiging financiële productieverantwoording (VFP) - onder de vlag van project iZA - sinds de officiële start in maart 2015 vier keer bij elkaar geweest. De leden van de werkgroep VFP, onder technisch voorzitterschap van Lenard Markus (senior beleidsmedewerker ActiZ), zijn vertegenwoordigers van brancheorganisaties (ActiZ, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VGN, ZN, NBA), VNG, VWS, NZa en enkele financieel deskundigen uit het veld. Inhoudelijke begeleiding vindt plaats vanuit AAG en Verstegen Accountants.

juni 2015

  • Op 16 juni 2015 vond de startbijeenkomst van het VGN-praktijknetwerk 'Vermindering Administratieve Lasten' plaats. Vertegenwoordigers van veertien lidinstellingen van de VGN kwamen in Utrecht bijeen om ervaringen uit te wisselen over dit thema. Drie instellingen die hebben deelgenomen aan het Experiment regelarme instellingen (ERAI) gaven een presentatie over hun aanpak en de bereikte resultaten met het terugdringen van administratieve lasten. Vervolgens werd in subgroepen doorgepraat over in hoeverre andere instellingen hieruit inspiratie kunnen opdoen om de administratieve lasten binnen hun organisatie terug te dringen.

  • Als onderdeel van het Verantwoordingsonderzoek 2014 heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar (de aanpak van) de regeldruk in de gehandicaptenzorg. De omvang van regeldruk in de gehandicaptenzorg werd, uitgedrukt in geld, in 2010 geschat op 65 tot 79 miljoen euro. Sinds 2004 probeert VWS om onnodige regels aan te pakken, zodat meer tijd kan worden besteed aan cliënten. Er zijn kwantitatieve doelen gesteld om onnodige regeldruk te verlagen. De berekening van regeldruk kent echter begrenzingen en de door VWS gerealiseerde verlaging van regeldruk is niet altijd merkbaar voor het veld. Daarom is VWS onder meer in de gehandicaptenzorg gestart met een maatwerkaanpak (Experiment Regelarme Instellingen). Deze aanpak is veelbelovend.