Thema

Administratieve lasten en verantwoording

Administratieve lasten en verantwoording in de gehandicapten zorg.

Uitgelicht

Tijdlijn

april 2015

  • Ter voorbereiding op de inkoop van 2016 werkt iZA (ActiZ, BTN, Federatie Opvang, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en VGN) met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) aan het ontwikkelen van een standaardlijst van productcodes en productomschrijvingen.

oktober 2014

  • De experimenten in het kader van 'Regelarme instellingen' hebben veel opgeleverd volgens staatssecretaris Van Rijn (VWS). 'Een betere kwaliteit van leven voor de cliënt, terwijl minder uren zorg nodig bleken. Minder administratieve lasten, vooral doordat zorgaanbieders hun eigen registratiecultuur hebben aangepast.' Dat schrijft Van Rijn aan de Tweede Kamer.

april 2014

  • De afgelopen maanden heeft de VGN in BOZ verband overleg gevoerd met VWS, de Kamers van Koophandel en Vektis over de aangepaste definitie van het begrip 'vestiging' in het Handelsregister. Dit overleg heeft ertoe geleid dat er in de definitie rekening wordt gehouden met de wijze waarop de langdurige (gehandicapten)zorg is georganiseerd.

juli 2013

  • In 2011 besteedde Nederland bijna zeven miljard euro aan de zorg voor verstandelijk gehandicapten en dat bedrag loopt gestaag op. De afgelopen maanden heeft het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek gedaan naar de achtergronden van deze groei. De resultaten van dit onderzoek zijn op 3 juli gepubliceerd in het rapport Lasten onder de loep.