Uitvraag Kwaliteitsbeeld Gehandicaptenzorg (2023-2028)

Via deze pagina kunt u de Uitvraag Kwaliteitsbeeld Gehandicaptenzorg (2023-2028) invullen.

Inleiding op Uitvraag Kwaliteitsbeeld Gehandicaptenzorg 2023

Aan het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 is een meetinstrument gekoppeld: de Uitvraag Kwaliteitsbeeld Gehandicaptenzorg (2023-2028). Het kwaliteitsbeeld is bedoeld om openbare informatie op te leveren over de kwaliteit van zorg. Op de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland wordt aangegeven welke informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan gaan om data (indicatoren) en/of informatie in de vorm van een verslag of rapport (in dit geval het kwaliteitsbeeld). Voor de gehandicaptenzorg geldt dat elke zorgorganisatie een kwaliteitsbeeld oplevert waarin ook de inzichten uit het cliëntervaringsinstrument (bouwsteen 2) zijn opgenomen.

Zorgaanbieders die binnen de reikwijdte van het kwaliteitskompas vallen, zijn verplicht die informatie aan te leveren. Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om die verplichte informatie te publiceren, voor professionals én burgers. Dat gebeurt in de Openbare Database. De informatie in de Openbare Database is bedoeld voor iedereen die er belangstelling voor heeft. Dat kunnen professionele gebruikers zijn, bijvoorbeeld om (van elkaar) te leren en de zorg te verbeteren. Ook voor mensen met een beperking en verwanten kan de informatie interessant zijn, bijvoorbeeld bij het kiezen van een bepaalde zorgaanbieder. De IGJ en het zorgkantoor maken voor hun taken ook gebruik van het kwaliteitsbeeld. Uiteraard kan in het kader van toezicht aan een organisatie, aanvullende informatie worden gevraagd bij risico’s op onverantwoorde zorg of in relatie tot thematisch onderzoek door de IGJ.

De uitvraag vindt tweejaarlijks plaats. Gedurende de looptijd van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028, betekent dat het volgende: zorgaanbieders leveren een kwaliteitsbeeld aan over de verslagjaren 2023; 2025 en 2027. De uitvraag kan worden ingevuld tot uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar waarin de uitvraag plaatsvindt. Dat gebeurt respectievelijk in de kalenderjaren 2024 (over verslagjaar 2023); 2026 (over verslagjaar 2025) en 2028 (over verslagjaar 2027).

Gebruik gegevens uitvraag Kwaliteitsbeeld Gehandicaptenzorg 2023

Door het invullen van onderstaand formulier, levert uw zorgorganisatie de uitvraag van het kwaliteitsbeeld gehandicaptenzorg 2023 aan. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) verzamelt de betreffende informatie en stuurt dit door aan het Zorginstituut Nederland. De VGN gaat vertrouwelijk om met de informatie, evenals de contactgegevens die u hieronder invult. Op het ingevulde mailadres, ontvangt u een bevestiging van de door u ingediende Uitvraag Kwaliteitsbeeld Gehandicaptenzorg 2023.

Hieronder vindt u de betreffende Uitvraag Kwaliteitsbeelden Gehandicaptenzorg 2023-2028 over verslagjaar 2023:

Let op: het KVK-nummer is een verplicht veld in de aanlevering en bestaat altijd uit 8 cijfers. Zonder dit nummer wordt de aanlevering niet gevalideerd.

 

Let op: het KVK-vestigingsnummer is een verplicht veld in de aanlevering en bestaat alleen uit cijfers. Het is een ander nummer dan het KVK-nummer. Het gaat om het vestigingsnummer van de hoofdlocatie van uw organisatie. Zonder dit nummer wordt de aanlevering niet gevalideerd.
Let op: over de postcode in zonder spatie tussen de cijfers en de letters. Bijvoorbeeld 1234AB.
Heeft uw organisatie een openbaar kwaliteitsbeeld over het betreffende verslagjaar?
Heeft uw organisatie een openbaar beschikbare versie in begrijpelijke taal voor mensen met een beperking van het kwaliteitsbeeld over het betreffende verslagjaar?
Ik geef de VGN toestemming om mijn e-mailadres en de naam van mijn organisatie te bewaren, ter verslaglegging.
Bekijk onze privacyverklaring.