Vacature ambtelijk secretaris

Voor de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg zijn we op zoek naar een:

Ambtelijk secretaris

Overeenkomst op basis van opdracht, variërend aantal uren per week

 

Achtergrond

Op grond van de Wet zorg en dwang zijn zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten bij een klachtencommissie die is ingesteld door één of meer representatief te achten cliënten-organisaties en één of meer representatief te achten organisaties van zorgaanbieders. De klachtencommissie beoordeelt klachten over een aantal specifieke onderwerpen die in de Wzd worden genoemd. Het betreft in hoofdzaak onvrijwillige zorgverlening. De klachten-com¬missie neemt daarover bindende besluiten. Klachten moeten op korte termijn worden beoordeeld, afhankelijk van de situatie binnen twee weken of binnen vier weken na ontvangst van de klacht. 

ActiZ, VGN, Ieder(in), LSR en KansPlus en LOC hebben gezamenlijk een klachten¬commissie voor de Wzd opgericht. Deze commissie heeft de naam KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg gekregen, afgekort: KCOZ (www.kcoz.nl). De organisaties die de KCOZ hebben opgericht, hebben afgesproken dat ActiZ de KCOZ faciliteert, onder meer door te voorzien in het secretariaat van de KCOZ. 

Het aantal klachten dat bij de KCOZ wordt ingediend varieert tussen 0 en 3 per maand. Wij houden er rekening mee dat dit aantal de komende maanden stijgt. Een klacht betekent voor de ambtelijk secretaris 16 – 20 uur werk.
 

Taken

De ambtelijk secretaris:

 • draagt zorg voor het goede verloop van de klachtenprocedure;
 • adviseert de KCOZ bij de beoordeling van klachten;
 • concipieert de uitspraken van de KCOZ;
 • verricht overige secretariële werkzaamheden ten behoeve van de KCOZ.

Vereisten

De ambtelijk secretaris:

 • is een jurist met grondige kennis van het cliëntenrecht, in het bijzonder van de Wet zorg en dwang;
 • heeft kennis van en affiniteit met de ouderenzorg en gehandicaptenzorg;
 • is in staat met verschillende doelgroepen goed te communiceren;
 • heeft een uitstekende schrijfvaardigheid;
 • is zeer flexibel inzetbaar;
 • werkt zeer zelfstandig;
 • beschikt over ruime ervaring als jurist werkzaam in de gezondheidszorg, waarbij bij voorkeur ook ervaring is opgedaan met de toepassing van klachtrecht of tuchtrecht.

Duur van de opdracht en vergoeding

We bieden een opdracht aan voor de duur van vier maanden (september tot en met december 2020) tegen een vergoeding op uurbasis. Het uurtarief wordt in onderling overleg vastgesteld. Verlenging van de opdracht behoort tot de moge­lijk­heden.

In onderling overleg kan worden afgesproken dat de opdracht door twee juristen wordt uitgevoerd.

Reageren?

Belangstelling en vragen over deze opdracht?  Deze worden graag beantwoord door:

Brieven met cv kunnen tot 27 juli 2020 worden gestuurd aan: solliciteren3@actiz.nl.

t.a.v. Helène Oosenbrug, team HR.  De gesprekken vinden (via Microsoft Teams) plaats in de week van 3 tot 7 augustus 2020.

Brieven worden vertrouwelijk behandeld en na afronding van de procedure vernietigd.