Webinar Kennisbeleid juist nu: kennis voor kwaliteit van zorg en werkplezier

Hoe kunnen gehandicaptenzorgorganisaties hun kennisstrategie optimaliseren om de kennisdeling en kennistoepassing van professionals te verbeteren? Dit onderzocht Marion Kersten (beleidsadviseur bij de VGN) in haar promotieonderzoek bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking dat begeleid werd door prof. Petri Embregts en prof. dr. Mathieu Weggeman. In dit webinar staan we stil bij de resultaten van het onderzoek én delen we inzichten met praktische handvatten waarmee ‘kennismanagers’ zelf aan de slag kunnen gaan met kennisbeleid in hun organisatie. Het webinar wordt georganiseerd door VGN i.s.m. kennispleingehandicaptensector.nl en mede mogelijk gemaakt door Vilans.

Datum
Tijd
09:30 - 11:00 uur
Locatie
Online
Organisator
Kennisplein Gehandicaptensector
Kennis en ideeën

Programma

Het webinar kent globaal drie delen:

  1. Introductie waarin Marion toelichting geeft op de belangrijkste bevindingen uit haar onderzoek. Wat beschouwen we als ‘kennis’ en welke soorten zijn er; wat is (de waarde van) kennisbeleid juist nu, hoe zit het met het delen van kennis en welke (belemmerende/bevorderende) factoren zijn er te onderscheiden, welke vormen van leiderschap kun je daarbij onderscheiden en hoe ziet dat er in de praktijk uit.  
  2. Vertaling naar de praktijk: hoe stuur je op kennisbeleid? Waar zitten de ‘knoppen’ en hoe kun je dit aanpakken en versterken? Aan de hand van het proefschrift gaan we in gesprek over de kansen.
  3. Aan de slag met het praktijkproduct het doorgeefboekje 'Aangenaam kennis maken'. Dit boekje is o.l.v. prof. Petri Embregts ontwikkeld door de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tilburg University) en gebaseerd op de resultaten van het promotieonderzoek naar kennisdeling en -toepassing in de gehandicaptenzorg van Marion Kersten (AWVB/VGN). De vragen in het boekje zetten zorgprofessionals (begeleiders en behandelaren, teamleiders/managers, kennismanagers en bestuurders) aan tot reflectie. We gaan in gesprek met het consortium Kennis Over Zien: zij gaan met het boekje aan de slag. Wat is hun beoogde resultaat? 

Voor wie?

Het webinar is voor mensen die zich binnen organisaties voor mensen met een verstandelijke en/of visuele beperking bezighouden met kennis en leren in brede zin zoals:

  • Kennismanagers 
  • Medewerkers leren en ontwikkelen
  • HR-medewerkers

Daarnaast is het webinar interessant voor mensen binnen organisaties in zorg en welzijn die betrokken zijn bij leren/delen van kennis/opleidingsbeleid zoals:

  • Managers
  • Staf (kwaliteit)
  • Uitvoerende professionals
  • Ambassadeurs

Aanmelden

Aanmelden voor het webinar kan via onderstaand formulier.

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van